Hrubieszowska młodzież uczy się i rozwija kompetencje zawodowe w Grecji

Tytuł projektu: Europa jest nam bliska, mobilność polsko – grecka o nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041996

Reklamy

Program Erasmus+ mobilność zagraniczna jest dla młodzieży z miasteczek i wsi oddalonych od dużych ośrodków kultury, nauki i przemysłu wielką szansą na rozwój i poznanie Europy. Uczniowie mieszkający daleko od ważnych aglomeracji nie zawsze mają możliwość realizacji marzeń związanych z poznaniem innych krajów. Przeszkodą są najczęściej kwestie finansowe, trudna sytuacja rodzinna, brak stałej, dochodowej pracy rodziców. To bardzo istotne, ale nie jedyne aspekty. Bardzo często młody człowiek nie ma motywacji do nauki, indywidualnego rozwoju, nie widzi perspektyw i, niestety, nie wierzy w siebie, nie docenia własnych możliwości. Często, chociaż niesłusznie, czuje się gorszy. Program Erasmus+ mobilność zagraniczna „otwiera świat i na świat”. Młody człowiek, nierzadko po raz pierwszy, wyjeżdża za granicę, poznaje kulturę różnych państw europejskich, doskonali umiejętności językowe, cyfrowe, zdobywa wiedzę z zakresu ekologii, a nade wszystko rozwija kompetencje społeczne i komunikacyjne. Spotkanie z rówieśnikami, wspólna nauka, zabawa, wymiana doświadczeń to najlepsza lekcja dla młodego Europejczyka. Takie cele realizuje właśnie program mobilności zagranicznej.

Grecką przygodę z Erasmusem+ przeżyli uczniowie z klas Technikum Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie. Dzięki programowi mobilności oraz kontaktom i życzliwości Powiatu Hrubieszowskiego, Zespół Szkół Nr 1 nawiązał współpracę z grecką szkołą średnią 4th General Lyceum of Katerini. Placówka ta, podobnie jak polskie szkoły średnie, przygotowuje uczniów do podjęcia studiów wyższych oraz umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Szczególnie ważne są tu: krytyczne myślenie, umiejętności cyfrowe oraz językowe a także, a może przede wszystkim, kompetencje społeczne. Dzięki nim młodzi ludzie uczą się aktywności i kreatywności tak potrzebnej w społeczności lokalnej i nieustannie zmieniającym się świecie. Szkoła w Katerini uczestniczyła w licznych projektach poradnictwa kulturowego, środowiskowego, zdrowotnego i zawodowego. Wiele z nich obejmowało wizyty uczniów w krajach europejskich. W ramach doskonalenia kompetencji społecznych, kulturowych czy językowych grecka młodzież odwiedziła Italię, Węgry, Rumunię, Austrię i Czechy. Program Erasmus+ umożliwił także młodym Grekom wizyty w szkołach hiszpańskich, portugalskich, tureckich, francuskich i polskich. Takie doświadczenie szkoły gwarantowało pełną realizację programu mobilności polsko – greckiej. W czerwcu br. Liceum w Katerini na 10 dni stało się szkołą dla 29 uczniów klas Technikum Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie oraz 3 opiekunów – nauczycieli ze szkoły. Czas pobytu młodzieży polskiej na Olimpijskiej Riwierze wiązał się z aktywnością i rozwojem. Zgodnie z założeniami programu Erasmus+ Europa jest nam bliska, mobilność polsko-grecka polscy uczniowie uczestniczyli w licznych zajęciach edukacyjnych, teoretycznych i praktycznych. Warto nadmienić, że wszystkie wykłady, prelekcje oraz nauka języka greckiego prowadzone były w języku angielskim, co pozwoliło hrubieszowskiej młodzieży na doskonalenie umiejętności językowych. Żadne jednak lekcje, nawet najlepiej przygotowane, nie zastąpią swobodnych, „żywych” rozmów z rówieśnikami. I to właśnie zapewnia europejskiej młodzieży mobilność zagraniczna. Codzienne, siedmiogodzinne polsko – greckie zajęcia dotyczyły różnych dziedzin kultury i życia: nauki języka greckiego, kultury greckiej, ekologii, UE – jej założeń, instytucji i państw członkowskich, tworzenia prezentacji multimedialnych i komunikacji. W ramach zajęć polscy i greccy uczniowie uczestniczyli w grach miejskich, które wymagały kreatywności, komunikatywności, wykorzystania umiejętności językowych i dobrej orientacji w terenie. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły wspólne wycieczki edukacyjne wzbogacające wiedzę o greckiej historii i tradycji, podczas których młodzież podziwiała naturę i kulturę Ellady: Stary Panteleimon, Thessaloniki, wystawę poświęconą Aleksandrowi Macedońskiemu, Złoto Macedonii, wyspę Skiathos, Bramy Olimpu i Basen Afrodyty. Zadbano też o kondycję fizyczną młodzieży. Rywalizacja sportowa dostarczyła wielu wrażeń.

Reklamy

­

Wyprawa do źródeł kultury europejskiej poszerzyła wiedzę o Europie i jej mieszkańcach. Z pewnością nauczyła otwartości, tolerancji i akceptacji.

Rozbudziła też ciekawość świata. Udowodniła, że „inny” nigdy nie znaczy lepszy czy gorszy. Pobyt w Grecji był szansą na poznanie ludzi, historii, tradycji, szansą na poznanie siebie i swojego potencjału. Otworzył też na różnorodność i wielokulturowość. Rozwinął kompetencje społeczne, językowe, cyfrowe, przełamał bariery. Sprawił, że młodzi ludzie zaczęli wierzyć w siebie i udowodnił, że chcieć to móc.

Erasmus+ mobilność zagraniczna otwiera szeroko drzwi na Europę i świat.

Projekt o nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041996 jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, Akcji 1 Mobilność Edukacyjna, sektor Edukacja Szkolna – Grupowa mobilność uczniów. Okres realizacji projektu trwa od 01.01.2022 do 31.12.2022. Całkowita kwota dofinansowania projektu to 36 090,00 euro.

­


ZDJĘCIA:

­

Artykuł płatny, tekst i fot. mat. partnera


Zobacz też:

Hrubieszów: Kryta pływalnia tylko za szybą? [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Kryta pływalnia tylko za szybą? [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →