Hrubieszowska pływalnia „lśni, pachnie czystością, i czeka na hrubieszowian” [ZDJĘCIA]

Kierownik robót przy budowie hrubieszowskiej krytej pływalni mgr inż. Adrian Babula – specjalnie dla czytelników lubiehrubie – przedstawia aktualną sytuację i stan prac.

Reklamy

Wypowiedź przesłana do naszej redakcji
KARPAT-BUD, kierownik robót, mgr inż. Adrian Babula:

Po dostarczeniu prądu i gazu do budynku, wykonawcy w październiku 2022 r. przeprowadzili w Krytej Pływalni w Hrubieszowie szkolenia przyszłego personelu z obsługi urządzeń wbudowanych w budynku, odpowiedzialnych za takie systemy, jak: technologia wody basenowej, wentylacja, kotłownia i klimatyzacja.

Budynek Krytej Pływalni w Hrubieszowie

W ubiegły piątek, 21.10.2022r. w budynku odbył się przegląd całości zakończonych robót przy budowie budynku Krytej Pływalni. W czasie przeglądu odbiorowego, przedstawiciele Zamawiającego nie wskazali nam żadnej istotnej usterki, uniemożliwiającej odbiór, jak i użytkowanie budynku Krytej Pływalni. Do tej pory, do dnia 28.10.2022r., czyli po tygodniu od przeglądu, Inwestor nie przedstawił też na piśmie żadnych uwag co do jakości prac.

Reklamy

­

Dziękujemy Paniom z firmy sprzątającej z Hrubieszowa za piękne umycie okien i posprzątanie całego budynku Krytej Pływalni po naszych robotach. Budynek lśni i pachnie czystością, i czeka na Hrubieszowian.

Zagospodarowanie terenu wokół Krytej Pływalni

Roboty zewnętrzne są wykonane w ponad 99%. Roboty nie mogą być zakończone, gdyż wciąż Gmina nie dostarczyła nam dokumentacji projektowej rozwiązania elementów żelbetowych, będących w kolizji z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi osłoniętymi przed kilkoma dniami przez Gminę rurą osłonową. Żadne prace więc nie są obecnie wykonywane, bo za dostarczenie projektu odpowiada Zamawiające czyli Gmina Miejska Hrubieszów. Jak widać przez ogrodzenie od strony ulicy Żeromskiego brakuje kilku metrów fundamentów a potem kostki brukowej i schodów bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku Krytej Pływalni. W tym właśnie miejscu przechodzi w poprzek rura osłonowa trasy kablowej, założona przez Gminę.

Po otrzymaniu od Gminy rozwiązania projektowego szacujemy (bo nie wiemy co będzie ta dokumentacja zawierała), że nasze prace potrwają jeszcze około 2 tygodnie.

Mamy nadzieję, że będzie to jeszcze w tym roku.

­

Dementujemy plotki, że to rzekome usterki wykonawcze są powodem braku odbiorów. Przyczyny opóźnienia leżą po stronie Gminy i Inwestor nie chce po prostu odbierać robót i szuka wytłumaczenia korzystnego dla siebie i jeszcze mającego pokazać, że opóźnienia są skutkiem dbałości o dobro mieszkańców. W interesie mieszkańców jest korzystanie z gotowych basenów. Przez prawie 3 lata nasze roboty odbierali inspektorzy nadzoru oraz inspektorzy z Miasta, więc teraz nie powinno być niespodzianek przy odbiorach końcowych.

Przypominamy, że pierwotnie powinniśmy otrzymać media w 2021 roku i oddać budynek w marcu 2022r. Tymczasem media Gmina doprowadziła dopiero w połowie 2022 roku. Dla nas to są olbrzymie koszty, które w konsekwencji będzie musiała pokryć Gmina.

Z niecierpliwością czekamy na moment, kiedy Gmina Miejska w Hrubieszowie odbierze wykonane od wielu miesięcy roboty w budynku Krytej Pływalni, które były realizowane przy pomocy wielu polskich, jak również zagranicznych spółek. Dziękujemy też wielu kontrahentom i dostawcom z Hrubieszowa. Przy budowie zatrudnialiśmy też mieszkańców Hrubieszowa i okolic, a kilku z nich wciąż pracuje w KARPATBUD na budowach w Polsce i w Niemczech.

Mamy nadzieję, że będą mogli Hrubieszowianie w końcu w pełni użytkować tę długo oczekiwaną Inwestycję.

­

mgr inż. Adrian Babula

ZDJECIA:

­

fot. lubiehrubie.pl


Zobacz też:

Hrubieszów: Przed pływalnią wczoraj… [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Przed pływalnią wczoraj… [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →