23 września 2023

Hrubieszowska Trójka rozpoczęła rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

Reklamy

 

Zapisy odbywać się będą do 8 marca 2019 r.,  w godz. od 7.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły.  Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie Karty zapisu. Do zapisu wymagany jest PESEL dziecka. W przypadku zapisania do innej szkoły przypominamy o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.

 

Szkoła dysponuje:

Reklamy

Doświadczoną kadrą pedagogiczną, m.in. logopedą, oligofrenopedagogami, terapeutami pedagogicznymi.

Salami  lekcyjnymi  wyposażonymi  w tablice interaktywne lub sprzęt multimedialny.

Reklamy

Pracownią komputerową, salą gimnastyczną przeznaczoną tylko dla najmłodszych dzieci.

Salą korekcyjną z pełnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Biblioteką szkolną z czytelnią i centrum multimedialnym.

Świetlicą i stołówką (godziny pracy dostosowane do potrzeb dzieci i ich rodziców).

Monitoringiem w szkole i na zewnątrz budynku.

Profilaktycznym gabinetem stomatologicznym.

Dziennikiem elektronicznym.

 

Oferujemy między innymi:

Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej i na kompleksie boisk „Orlik”.

Zajęcia logopedyczne.

Dobre samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka.

Wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów przez udział w różnorodnych konkursach, turniejach. zawodach i uroczystościach.

Metody pozwalające wydobywać i rozwijać dziecięce talenty oraz zdolności, działalność np. zespołu wokalnego, zespołu tańca sportowego.

Dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb dzieci, także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły. Kontakt telefoniczny 84 696 31 10.

 

SP nr 3