Hrubieszowska Trójka z certyfikatem Szkoła w Chmurze

Firma Microsoft wyróżniła Szkołę Podstawową nr 3 w Hrubieszowie prestiżowym tytułem „Szkoła w Chmurze”.

Reklamy

Tym samym hrubieszowska Trójka dołączyła do ogólnopolskiej i ogólnoświatowej sieci szkół Microsoft Schools, które wykorzystują w swojej codziennej pracy nowoczesne technologie i oprogramowanie.

W naszej Szkole już dużo wcześniej mieliśmy wdrożoną usługę Office365 dla Edukacji i w związku z zawieszeniem zajęć w szkołachm w krótkim czasie mogliśmy przenieść nauczanie do Internetu.

W całym okresie nauki zdalnej, wielu nauczycieli i uczniów posługiwało się zaawansowanymi aplikacjami, takimi jak: Teams, Outlook, Word, Excel czy Power Point. Dzięki udostępnionym aplikacjom tworzono testy, quizy oraz ankiety, co wpływało na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych.

Aplikacje Office 365 zapewniły nauczycielom i uczniom prowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym, dzielenie się materiałami multimedialnymi, współtworzenie dokumentów szkolnych, kontaktowanie się z zespołami klasowymi i nauczycielskimi, a także udział w wirtualnych zebraniach rady pedagogicznej. Coraz więcej pedagogów doceniło kreator testów Forms oraz cyfrowy notes OneNote.

Uczniowie i nauczyciele otrzymali dostęp do profesjonalnej i bezpiecznej poczty elektronicznej oraz wirtualnego dysku OneDrive o pojemności 5 TB do przechowywania dokumentów i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.

Za pomocą Microsoft Teams prowadziliśmy lekcje online, wzbogacone o współdzielenie ekranu oraz udostępniane materiały. W ramach tej aplikacji uczniowie mogli kontaktować się pomiędzy sobą i ze swoim nauczycielem, zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi. Możliwe było również zdalne przesyłanie prac i zadań domowych prowadzącemu zajęcia.

Zastosowana technologia pozwoliła nauczycielom zdobyć praktyczną wiedzę i nowe kompetencje, które będą wykorzystywane w przyszłości. Uczniowie zaś zdobyli kompetencje cyfrowe, które pozwolą stać się aktywnymi uczestnikami współczesnego społeczeństwa.

Dzięki innowacyjnemu podejściu do edukacji, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie otrzymali również zaproszenie do udziału w programach, takich jak Microsoft Innovative Expert Educator – globalna sieć innowacyjnych nauczycieli oraz Showcase School – globalna sieć innowacyjnych szkół.

Uzyskany tytuł „Szkoła w Chmurze Microsoft” jest dowodem ciężkiej pracy, zaangażowania i umiejętności całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów. To dla nas duże wyróżnienie i jednocześnie wyzwanie aby stawać się szkołą na miarę XXI w.

***

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

Szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.

Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.

Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji.

To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Szkoła w Chmurze Microsoft to także dostęp do światowych programów:

Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli),

Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół),

Microsoft Educator Centre (dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli).

SP nr 3 w Hrubieszowie