Hrubieszowski Sanepid prowadzi kontrole placówek handlowych

W niedzielę 16 września Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję o wstrzymaniu w obrocie alkoholu o mocy powyżej 20% sprowadzanego z Republiki Czeskiej. Hrubieszowski Sanepid również w niedzielę rozpoczął kontrole placówek handlowych.

Reklamy

Kontrole przy współpracy z funkcjonariuszami policji, prowadzone są na terenie całego powiatu i obejmują punkty handlujące napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 20 % alkoholu. Właścicielom sklepów dostarczane sa decyzje o wstrzymaniu obrotu czeskim alkoholem. Komunikaty przesłane zostały także do Urzędu Miasta Hrubieszowa i poszczególnych Urzędów Gmin w celu podania ich do publicznej wiadomości.

Na terenie powiatu hrubieszowskiego wysofano z obrotu 88 butelek pochodzącej z Czech wódki. 

Reklamy

 

Przestrzegamy przed spożywaniem wysokoprocentowego alkoholu zakupionego w ostatnim czasie na terenie Republiki Czeskiej oraz alkoholu niewiadomego pochodzenia, bez banderoli, bez oznakowania wytwórcy i miejsca wytworzenia, itp.

Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego 4-15 ml; dawka śmiertelna minimalna 30 ml.

Objawy zatrucia alkoholem metylowym: W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego – pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Nudności, wymioty, bóle brzucha. Spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca, zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.