2 grudnia 2023

Hrubieszowski szpital prosi o wpłaty na środki pierwszej potrzeby w walce z koronawirusem

Hrubieszowski szpital prosi o pomoc w postaci dobrowolnych wpłat. Fundusze zostaną wykorzystane na zakup środków pierwszej potrzeby w walce z koronawirusem.

Reklamy

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie prosi o dokonywanie dobrowolnych wpłat na posiadane konto w Banku Ochrony Środowiska SA/Chełm nr rachunku:

40 1540 1144 2001 6441 9033 0001

Reklamy

Tytuł wpłaty: KORONAWIRUS

Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na zabezpieczenie SP ZOZ Hrubieszów w środki pierwszej potrzeby w walce z koronawirusem.

Każda wpłata pomoże w ratowaniu życia.


Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ w Hrubieszowie