Hrubieszowski Zakład Karny podnosi kwalifikacje zawodowe więźniów

W 2018 roku w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie planowana jest realizacja łącznie 8 kursów zawodowych dla osadzonych tam więźniów.

Reklamy

 

Zakład Karny w Hrubieszowie realizuje projekt Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020 (POWER)


Nowe kompetencje i umiejętności zawodowe

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejna edycja  programu została uruchomiona w naszej jednostce po  rekrutacji osadzonych. Dzięki prowadzonej w tutejszej jednostce penitencjarnej akcji promocyjnej za pośrednictwem radiowęzła, tablic ogłoszeń znajdujących się w oddziałach mieszkalnych oraz kadry penitencjarnej, skazani mają dostęp do szczegółowych informacji w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Do udziału w kursie w pierwszej kolejności kwalifikowani są osadzeni o względnie nieodległych terminach zakończenia obywania kary pozbawienia wolności lub takich, którzy w niedługim czasie nabędą formalnych uprawnień do ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Projekt kierowany jest  głównie do skazanych nie posiadających wyuczonego zawodu oraz skazanych zainteresowanych nabyciem, podniesieniem bądź zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych.  Skazani mają okazję nie tylko podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale także dzięki z zajęciom z zakresu aktywizacji zawodowej – zwiększyć szanse na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.


Hrubieszowskie działania

W 2018 roku w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie planowana jest realizacja łącznie 8 kursów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W pierwszym półroczu bieżącego roku skazani mieli możliwość uczestniczyć w 2 kursach: brukaraz oraz nowoczesne wykończenie wnętrz. Do listopada br. planowana jest jeszcze realizacja 5 szkoleń w ramach projektu systemowego o specjalnościach: stolarz meblowy, konserwator powierzchni płaskich, opiekun osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, zagospodarowanie terenów zielonych, nowoczesne wykończenie wnętrz oraz monter instalacji elektrycznych.


Powrót do społeczeństwa

Projekt zwiększa szanse skazanych na aktywny udział w społeczeństwie, pozwali lepiej odnajdywać się na rynku pracy, w efekcie przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w grupie osób, które opuściły jednostki penitencjarne. Nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych zwiększy ich szanse na wyjście z obszaru  zagrożonego wykluczeniem społecznym.

 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

źródł, fot.: ZK Hrubieszów