Hrubieszowskie imprezy w 2019 roku

W roku 2019, do kalendarza imprez miejskich w Hrubieszowie łącznie wpisanych było 148 wydarzeń.

Reklamy

 

W czasie ostatniej sesji, hrubieszowskim radnym przedstawiona została informacja na temat realizacji zadań z miejskiego kalendarza imprez w roku 2019.

Materiał został opracowany na podstawie sprawozdań składanych przez organizatorów poszczególnych imprez i uroczystości.

Informacja dotyczy łącznie 148 wydarzeń, które były wpisane do Kalendarza imprez miejskich na 2019 rok, wśród których można wyodrębnić:

ze względu na organizatora:

– imprezy organizowane przez Urząd Miasta Hrubieszów – 8,

– imprezy organizowane lub współorganizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów (szkoły, HDK, HOSiR, MBP) – 61,

– imprezy organizowane przez inne podmioty (stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe itp. ) – 51,

ze względu na tematykę:

– wydarzenia o charakterze patriotycznym – 11,

– wydarzenia o charakterze kulturalnym – 22,

– wydarzenia o charakterze sportowym – 58,

– wydarzenia o charakterze edukacyjnym – 3,

– wydarzenia o charakterze integracyjnym – 8,

– wydarzenia o charakterze religijnym – 4,

– pozostałe – 14.

 

Spośród 148 wydarzeń, które byływ pisane do Kalendarza imprez miejskich na 2019 rok – 28 nie odbyło się (z różnych przyczyn) lub organizator wydarzenia nie przekazał informacji na temat realizacji zadania.

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji zadań z miejskiego kalendarza imprez w roku 2019 >>