Hrubieszowskie Kapele Serc zagrały po raz piąty

W niedzielę 19 maja w sali widowiskowej HDK odbył siękoncert charytatywny połączony z aukcją gadżetów w ramach Ogólnopolskiej Akcji KAPELE SERC na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane.

Reklamy

Korzystając z doświadczeń Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka, organizatora koncertów charytatywnych na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane, Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF zainicjowała ogólnopolską akcję charytatywną „Kapele serc”. Polega ona na zorganizowaniu przez zespoły członkowskie w jednym dniu koncertów na rzecz chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy materialnej bądź wsparcia psychicznego.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej po raz piąty przyłączył się do ogólnopolskiej akcji „Kapele serc”. Tym razem do współudziału zaprosił grupę taneczną Prima Donna oraz Teatr Piosenki MŁYN.

Podczas AUKCJI licytowano m.in. prace Heleny Piekarz, Alfreda Przybysza, Ryszarda Wiecha, reprodukcje Profesora Wiktora Zina, prace plastyczne wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie oraz uczestników kół zainteresowań Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Pieniądze zebrane podczas koncertu, zostaną przekazane na rzecz Fundacji Rozwoju SP ZOZ w Hrubieszowie – na potrzeby oddziału neurologii, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na stwardnienie rozsiane.