Hrubieszowskie Orły

Staże rozpoczęły się w lipcu, a prace interwencyjne w sierpniu. Wszystkie osoby, będące na pracach interwencyjnych, mają zapewnione późniejsze zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, nawet przez rok.

Reklamy

Realizowany, w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, pilotażowy projekt „HRUBIESZOWSKIE ORŁY – aktywizacja społeczna i zawodowa młodych osób długotrwale bezrobotnych” wszedł w fazę aktywizacji poprzez pracę w postaci 3 – miesięcznych staży dla 7 osób, oraz prac interwencyjnych dla 5 osób.

Staże są formą skierowaną specjalnie do ludzi młodych, sprawdzoną i preferowaną zarówno przez samych beneficjentów, jak i przez pracodawców. Zakładany okres trwania staży jest optymalny, gdyż pozwala na nabycie doświadczenia zawodowego, umożliwiającego późniejsze prawidłowe funkcjonowanie na rynku pracy.

Reklamy

Staże będą się odbywały w: Europejskim Centrum Edukacyjnym, PCK, Sklepie Obuwniczym p. Hajkiewicz Alicji, Sklepie Spożywczo – Przemysłowym „Lux” p. Lucyny Marczak, Restauracji „Staropolska”, Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem”.
Na prace interwencyjne beneficjenci zostali skierowani do: Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej Nr 1, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Jestem”

Staże rozpoczęły się w lipcu, a prace interwencyjne w sierpniu. Wszystkie osoby, będące na pracach interwencyjnych, mają zapewnione późniejsze zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, nawet przez rok.

Aby umożliwić osobom samotnie wychowującym dzieci uczestnictwo w projekcie, zapewniono opiekę nad dziećmi w trakcie trwania staży i prac interwencyjnych. Jest to grupa do 8 dzieci, w wieku od 3 do 7 lat. Dzieci mają zapewnioną opiekę, wyżywienie i odpoczynek.

Projekt poprzez kompleksowe działania realizuje politykę równych szans: wyrównywanie szans edukacyjnych i szans na rynku pracy, a także równy udział kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Cel projektu – aktywizacja społeczna i zawodowa beneficjentów ostatecznych, a przez to integracja społeczna i wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami oraz kształtowanie umiejętności poruszania się na rynku pracy – zostanie osiągnięty, dając zadowolenie i satysfakcję młodym ludziom, którzy wzięli udział w projekcie.

Autor:
Ewa Obszyńska
Joanna Greniuk