Hrubieszowskie Orły na Warsztatach

WarsztatyW dniu 19. 02.2007 r. grupa młodych osób bezrobotnych, biorących udział
w pilotażowym programie „HRUBIESZOWSKIE ORŁY. Aktywizacja społeczna
i zawodowa młodych osób długotrwale bezrobotnych”, realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży JESTEM im. Św. Jana Bosko
w Hrubieszowie, wraz z partnerem programowym, Powiatowym Urzędem Pracy, wyjechała do Harasiuk, miejscowości położonej na Roztoczu.

Reklamy

br />Celem wyjazdu beneficjentów na 6–dniowe warsztaty edukacyjno – psychologiczne było oderwanie ich od problemów życia codziennego, co pozwoliło im na pełniejsze i bardziej aktywne uczestnictwo w przeprowadzanych zajęciach. Tu mogli wyrwać się z marazmu i zniechęcenia, skoncentrować sie na sobie samych
i własnych możliwościach. Sprzyjały temu bardzo dobre warunki socjalne, wysoki standard Ośrodka. Beneficjenci mieszkali w 2- lub 3-osobowych pokojach. Przy każdym pokoju była łazienka, a wystrój i wyposażenie na wysokim poziomie. Beneficjenci korzystali ze wspaniale wyposażonej sali konferencyjnej. Mieli również możliwość skorzystania z barku zaopatrzonego w napoje i słodycze a także z całodobowego dostępu do Internetu.

Bardzo ważne dla prowadzących projekt, było zintegrowanie grupy, stworzenie więzi, dających wsparcie w sytuacjach trudnych. Będąca cały czas z uczestnikami psycholog prowadziła zajęcia integracyjne, które miały na celu stworzenie silnych więzi między beneficjentami, dzięki czemu będą się oni wspierać w późniejszym okresie realizacji projektu oraz już po jego zakończeniu. Panie psycholog i pedagog podczas warsztatów psychologicznych wprowadzały zajęcia obejmujące trening interpersonalny, asertywności, komunikacji interpersonalnej, motywacji, sposobów radzenia sobie ze stresem. Podczas zajęć z 2 trenerami beneficjenci poznali ludzi, którzy wyrwali się ze stanu długotrwałego bezrobocia i osiągnęli sukces zawodowy i społeczny. Część edukacyjną warsztatów, obejmującą m.in. pisanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jej przebieg, prowadził Pracownik Klubu Pracy wraz z wizażystą.

Dodatkowego urozmaicenia pobytowi w Harasiukach dodały, przygotowane przez prowadzących projekt, zajęcia z zawodowym oficerem Wojska Polskiego, które obejmowały kształtowanie znajomości czytania map taktycznych i sprawdzenie tych umiejętności w terenie, z profesjonalnym sprzętem. Pełne uroku były wieczory, podczas których spędzano czas przy strzelającym iskrami ognisku oraz różnorodne zajęcia w czasie wolnym, gdzie najbardziej spodobały się beneficjentom przejażdżki na quadach.

Podczas wszystkich zajęć dzieci uczestników, które przebywały w Ośrodku z rodzicami, były pod stałą, profesjonalna opieką, spędzając czas na zabawach edukacyjno – ruchowych tj. układanie klocków, rysowanie, malowanie, nauka piosenek, zabawy na świeżym powietrzu.
Był to bardzo dobry i potrzebny okres, który dał beneficjentom zadowolenie z pobytu, utwierdził ich w przekonaniu, że dobrze zrobili zgłaszając się do projektu. Są przekonani, że jakby on się nie zakończył to i tak już są wygrani, wygrani wiedzą, którą niewątpliwie zdobyli.

Tekst: Justyna Szeląg, Ewa Obszyńska

zobacz zdjęcia >>