21 września 2023

Hrubieszowskie Orły

orleta
Etap ich poszukiwań zakończony. Proszę przeczytać co dalej w tekście nadesłanym przez p. Ewę Obszyńską.

Reklamy

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „JESTEM- im. Św. Jana Bosko w Hrubieszowie wraz z partnerem programowym, Powiatowym Urzędem Pracy, rozpoczęło w roku 2007 realizację pierwszego tego typu, realizowanego na terenie powiatu hrubieszowskiego, pilotażowego projektu „HRUBIESZOWSKIE ORŁY. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodych osób długotrwale bezrobotnych-.

Wyboru beneficjentów ostatecznych dokonują koordynator projektu wraz z asystentem koordynatora przy ścisłej współpracy z psychologiem pracującym przy projekcie. Rekrutacja składa się z 3 zasadniczych etapów: opracowanie, przez Powiatowy Urząd Pracy, listy potencjalnych uczestników, spełniających kryteria uczestnictwa, następnie zorganizowanie cyklu spotkań, na których przedstawione są główne założenia projektu oraz prowadzone rozmowy grupowe, wreszcie przeprowadzenie rozmów indywidualnych z potencjalnymi beneficjentami i na tej podstawie wytypowanie listy uczestników projektu. Obecnie ta faza projektu została zakończona.

Reklamy

W dniu 6 lutego 2007 roku odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie beneficjentów ostatecznych, na którym młodzi ludzie zapoznali sie ze szczegółowym programem realizacji projektu, poznali się wzajemnie oraz z osobami koordynującymi projekt: koordynatorem projektu HRUBIESZOWSKIE ORŁY, Księdzem Tomaszem Bazanem, asystentem koordynatora, z ramienia PUP, panią Joanną Greniuk., psychologiem panią Justyną Szeląg oraz pracownikiem administracyjno – biurowym projektu, panią Wiolettą Pietrusiewicz. Uczestnicy zostali poinformowani, że na dzień 19 luty 2007 r. ustalono wyjazd całej grupy na warsztaty psychologiczno – edukacyjne do miejscowości Harasiuki.
Udział w warsztatach psychologiczno – edukacyjnych, w formie wyjazdowej, pozwoli uczestnikom na pełniejsze i bardziej aktywne uczestnictwo w przeprowadzanych zajęciach, gdyż nie będą ich absorbować codzienne problemy. Warsztaty trwają 6 dni są podzielone na dwie części.

Część I, prowadzona przez psychologa, pedagoga oraz 2 trenerów, to warsztaty psychologiczne obejmujące trening interpersonalny, asertywności, komunikacji interpersonalnej, motywacji. Przedstawione zostaną osiągnięcia osób, które wyrwały się ze stanu długotrwałego bezrobocia i osiągnęły sukces zawodowy i społeczny. Część II to część edukacyjna warsztatów, obejmująca m.in. pisanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jej przebieg, którą prowadzi Pracownik Klubu Pracy wraz z wizażystą.

Reklamy

W trakcie warsztatów odbędą się zajęcia integracyjne, które mają na celu stworzenie silnych więzi między beneficjentami, dzięki czemu będą się oni wspierać w późniejszym okresie realizacji projektu oraz już po jego zakończeniu.

Ze względu na wyjazdowy charakter przedsięwzięcia, projekt przewiduje wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia dojazdu, zakwaterowania i całodziennego wyżywienia oraz opiekę nad dziećmi beneficjentów.

zobacz zdjęcia >>