Hrubieszowskie pamięta

HrubieszówDziekanów

Reklamy

Gmina Hrubieszów co roku organizuje imprezy kultywujące pamięć o ks. Stanisławie Staszicu i jego fundacji Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim. Tegoroczne obchody Dni Staszicowskich rozpoczęły się od przemarszu delegacji wieńcowych pod pomnik ks. St. Staszica, które prowadziła Orkiestra Dęta z Krasnegostawu.

Pod koniec kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach zorganizował konkurs gminny „Stanisław Staszic i Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie” a na czerwiec planuje cykliczny już rajd rowerowy „Staszicowskimi śladami Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego” przeznaczony dla uczniów szkół z terenu gminy Hrubieszów.

Jednak największą imprezą przypominającą to, czego dokonał ks. St. Staszic a jednocześnie będącą okazją do oddania hołdu temu wielkiemu Polakowi i dobroczyńcy Ziemi Hrubieszowskiej są Regionalne Obchody Staszicowskie organizowane przez Wójta i Radę Gminy Hrubieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach, Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Dziekanów. Obchody zawsze odbywają się w Dziekanowie, dawnej siedzibie Rady Gospodarczej TRH.

Przypomnijmy

W 1816 roku Staszic zakłada Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, w skład którego wchodzi część Hrubieszowa oraz 9 okolicznych wsi. Zrzeszonych w Towarzystwie chłopów zwalnia z pańszczyzny i przekazuje im ziemią w wieczyste użytkowanie. Tworzy i rozbudowuje takie instytucje społeczne jak: szpital, apteki czy szkoły. W ich utrzymaniu pomagają wpływy z własności wspólnej, którą stanowią: lasy, stawy, młyny, cegielnie, karczmy i magazyny. Całość reguluje statut Towarzystwa, którego chłopi muszą przestrzegać.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się od przemarszu delegacji wieńcowych pod pomnik ks. St. Staszica, które prowadziła Orkiestra Dęta z Krasnegostawu. Uroczystą mszę św. odprawił ks. prałat Andrzej Puzon a oprawę muzyczną nadał zespół „Lechici” z Hrubieszowa. O ks. St. Staszicu i jego czynach mówił wójt gminy Hrubieszów – Jan Mołodecki. Imprezę uświetniła bogata część artystyczna. Złożyły się na nią: koncert Orkiestry Dętej z Krasnegostawu, występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie, występ Młodzieżowej Grupy Tanecznej „BZ JUMP” z Bełżca oraz koncerty zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach: „Kłosy” ze Szpikołos i „Perły Rosy” z Husynnego”. Imprezie towarzyszyła wystawa prac malarskich Edwarda Przepiorki z Dziekanowa, konkurs wiedzy o ks. Stanisławie Staszicu i TRH oraz mecz piłki nożnej.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009