Hrubieszowskie pierwszaki z odblaskami. Akcja edukacyjna Bezpieczny Pieszy

Pierwszaki z hrubieszowskich podstawówek wysłuchały prelekcji policjantów na temat bezpieczeństwa na drodze oraz otrzymały elementy odblaskowe.

Reklamy

 

We wtorek, dzięki uprzejmości Burmistrz Miasta Hrubieszowa oraz dyrekcji Hrubieszowskiego Domu Kultury, w sali widowiskowej odbyło się spotkanie policjantów z dziećmi na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jego organizatorem było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Spotkanie było jednym z cyklu tego typu przedsięwzięć w ramach akcji edukacyjnej „Bezpieczny Pieszy”, który jest realizowany na terenie 32 gmin. Wzięło w nim udział blisko 200 uczniów klas pierwszych z hrubieszowskich szkół.

Na początku spotkania przedstawiciele stowarzyszenia przybliżyli zebranym cel prowadzonej akcji. Następnie hrubieszowscy policjanci, na czele z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego – podkom. Pawłem Gruszką, omówili zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Najwięcej radości przyniosła dzieciom wizyta maskotki hrubieszowskich policjantów Sierżanta Lwa.

Na koniec dzieci otrzymały elementy odblaskowe ufundowane przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz zrobiły sobie zdjęcie, na którym wyraźnie widać, jak istotne jest noszenie odblasków.

 

info i fot. KPP Hrubieszów / EK