Hrubieszowskie taksówki z herbem i numerem

Hrubieszowscy radni podjęli uchwałę w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Reklamy

 

Na sesji w dniu 28 maja radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Zobowiązuje ona hrubieszowskich taksówkarzy do zaopatrzenia swoich pojazdów w jednolite oznaczenie zawierające herb Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz numer boczny nadany przez Urząd Miasta Hrubieszów i napis „HRUBIESZÓW”.

Przwoźnicy, na wprowadzenie dodatkowych oznaczeń będą mieli 3 miesiące od dnia wejścia w życie uchwały.

 

W uzasadnieniu uchwały, przygotowanym przez władze, czytamy:

„Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe, który upoważnia radę gminy do wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek osobowych.

Dla przedsiębiorców posiadających licencję wydaną przez Burmistrza Miasta stanowi ochronę przed nieuczciwą konkurencją, a dla klientów komfort i bezpieczeństwo korzystania z tych usług.

Numer boczny stanowi łatwą i szybką identyfikację danej taksówki. Należy zaznaczyć, że przygotowany projekt uchwały nie wprowadza znaczących zmian dla osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu transportu drogowego taksówką, a jedynie precyzuje przepisy z zakresie oznakowania zewnętrznego taksówek, zapobiegając jednocześnie nieprawidłowościom w prowadzeniu w/w działalności.

Niewątpliwie obowiązek dodatkowego oznaczenia taksówek w sposób zaproponowany w projekcie uchwały jest elementem porządkującym sferę usług w zakresie identyfikowania taksówek, dla których wydano stosowne licencje.”