HSM oferuje mieszkania do wynajęcia

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica oferuje do wynajęcia świeżo wyremontowane lokale mieszkalne na osiedlu Basaja.

Reklamy

 

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica oferuje lokale mieszkalne do wynajęcia:

 1. ul. Polna 32A / 6 – o powierzchni użytkowej 35,74 m2
  – parter, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna
  – stawka czynszu najmu: 6,00 zł netto/m2 + opłaty eksploatacyjne
 2. ul. Polna 32A / 9 – o pow. 23,67 m2
  – parter, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna
  – stawka czynszu najmu: 6,00 zł netto/m2 + opłaty eksploatacyjne

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest:

 • zadeklarowanie wpłacenia kaucji zabezpieczającej równej 2-krotnej wysokości czynszu
 • zadeklarowanie najwyższej miesięcznej stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania – nie mniejszej niż wskazana powyżej.

W przypadku tożsamych ofert (ta sama stawka czynszu dla tego samego lokalu) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Do niniejszego przetargu nie mogą przystępować osoby, które:

 • są zadłużone wobec Spółdzielni
 • zajmują w Spółdzielni lokale bez tytułu prawnego.

Oferta powinna zawierać:

 • dane osobowe (nazwisko, imię, adres, nr telefonu)
 • proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu
 • deklarację wpłaty kaucji zabezpieczającej lokal mieszkalny
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu: „Oświadczam, iż zapoznałem/-łam się ze stanem technicznym lokalu mieszkalnego i w przypadku podpisania ze mną umowy najmu lokalu nie będę wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń co do stanu lokalu z chwili podpisania umowy.”

Zainteresowani ofertą mogą osobiście zapoznać się ze stanem technicznym lokali po uprzednim porozumieniu się z Administracją HSM. Mieszkania można oglądać w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Ustalanie terminów oględzin – tel. (84) 696 30 55 (Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi HSM ul. Polna 26).

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w dniach od 1 do 30 sierpnia 2016 r. w sekretariacie Biura Zarządu HSM im. St. Staszica przy ul. Polnej 19.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.


Zarząd HSM im. St. Staszica