30 września 2023

HSM: Przetarg na wynajem garażu

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na wynajem boksu garażowego przy ul Polnej 26 , o powierzchni użytkowej 16 m2 nr 9 usytuowanego na działce nr 770/117.

Reklamy

Przetarg odbędzie się w 26.04.2022 r. o godz. 13.30, w siedzibie HSM przy ul Polnej 19 w Hrubieszowie.

Cena wywoławcza 8,34 zł za m2 + VAT

Reklamy

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium do dnia 22.04.2022 r. do godz. 15. 00 w wysokości 400 zł na konto Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice – 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002
lub
PKO BP SA o/Hrubieszów – 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet kaucji za wynajem garażu. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone na wskazane konto. Przystępujący do przetargu winni okazać potwierdzenie opłaconego wadium Komisji Przetargowej.

Reklamy

Wygrywający wnosi kaucję przed zawarciem umowy w wysokości 2-miesięcznego czynszu.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem tel. 84 696 44 58 lub w biurze Spółdzielni, przy ul. Polnej 19.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

­

Zarząd Spółdzielni

­

Artykuł płatny


Zobacz też:

Hrubieszów: XXV Walny Zjazd TRH – wybrano zarząd na nową kadencję (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: XXV Walny Zjazd TRH – wybrano zarząd na nową kadencję (ZDJĘCIA)