II Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 19.10.2010r. w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie odbył się II Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Wiele potrafię” – Hrubieszów 2010.

Projekt był współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, dofinansowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego ze środków PFRON, a realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy SOSW w Hrubieszowie.

Patronat Honorowy nad całą imprezą objęło Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.
Gośćmi przeglądu byli podopieczni Ośrodków Specjalnych z Hrubieszowa, Kębła, Karczmisk, Radzynia Podlaskiego, Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa, Krasnegostawu, Chełma i Dorohuska oraz uczestnicy z zaprzyjaźnionych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Oszczowa, Hrubieszowa i Turkowic.

Przegląd zorganizowany został w celu promowania talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych – uczniów Szkól Przysposabiających do Pracy, Gimnazjów oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Był okazją do prezentacji twórczości artystycznej związanej tematycznie z miejscem zamieszkania oraz ze stolicą naszego województwa – Lublinem. W ramach przeglądu powstały prace plastyczne, recytowano poezję lokalnych twórców, zaprezentowano najciekawsze miejsca miasta Lublina. Wspaniali artyści prezentowali swoje umiejętności aktorskie, przygotowali również kulinarne przysmaki, których wszyscy mogli skosztować.

Za przepiękne prezentacje swych umiejętności i talentów wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, opiekunowie pamiątkowe dyplomy, ponadto na zakończenie każda z drużyn otrzymała nagrodę (sprzęt AGD).

Przegląd uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej pod kierunkiem pani Grażyny Temporowicz. Pomocą w przeprowadzeniu przeglądu służyli Wolontariusze z Klubu Wolontariatu przy Bursie Międzyszkolnej.

GALERIA »

***

Info i foto:
PZPS-W w Hrubieszowie