II Sesja Rady Miasta

Głównym punktem dzisiejszej sesji Rady Miasta było ślubowanie nowo wybranego Burmistrza Miasta Hrubieszowa – Zbigniewa Doleckiego.

Reklamy

Obrady rozpoczęły się jednak podjęciem uchwały zatwierdzającej rezygnację dotychczasowego sekretarza UM Andrzeja Kiryczuka ze swego stanowiska i objęcie przez niego stanowiska do spraw obsługi Rady Miasta.

Po słowach podziękowania dla odchodzących burmistrzów wygłoszonych przez radną Grażynę Temporowicz, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Marek Sioma wręczył Zbigniewowi Doleckiemu oficjalne zaświadczenie o wyborze na stanowisko Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Nowemu włodarzowi miasta gratulacje złożyli członkowie Rady Miasta, Urzędu Miasta, szkół, przedszkoli i innych podległych instytucji, a także zarządów osiedli.

W mini expose, obejmujący władzę Burmistrz podziękował wszystkim za obdarzenie go zaufaniem oraz złożył kilka deklaracji. Zapowiedział, że wkrótce przedstawi szczegółowe plany gospodarcze i społeczne. Nie przewiduje radykalnych zmian personalnych na stanowiskach Urzędu Miasta, wymagał jednak będzie od urzędników ciężkiej pracy. Jedną z pierwszych jego decyzji będzie utworzenie w UM komórki zajmującej się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej. Ogłosił otwartość na sugestie radnych i wyraził nadzieję na konstruktywną współpracę z Radą.

Zadeklarował również comiesięczne przekazywanie ze swoich poborów kwoty 300 zł z przeznaczeniem na pomoc dzieciom z najbiedniejszych rodzin Hrubieszowa.

W czasie dzisiejszych obrad wybrano również członków i władze komisji stałych Rady Miasta.

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący – Czesław Podgórski
z-ca – Waldemar Kasperkiewicz
członkowie – Tadeusz Romaszko, Michał Miścior

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:
przewodniczący – Eugeniusz Paczała
z-ca – Leszek Kryszczuk
członkowie – Józef Bojarczuk, Michał Miścior, Lucyna Piątkowska, Czesław Podgórski, Zofia Michna

Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej, Opieki Socjalnej i Ochrony Środowiska:
przewodniczący – Jerzy Czerw
z-ca – Janusz Adamus
członkowie – Reginald Kawalec, Ryszard Wiśniewski, Zbigniew Lebiedowicz, Tadeusz Romaszko

Komisja Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji:
przewodniczący – Waldemar Kasperkiewicz
z-ca – Lucyna Piątkowska
członkowie – Reginald Kawalec, Jerzy Czerw, Zofia Michna

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Handlu:
przewodniczący – Janusz Adamus
z-ca – Ryszard Wiśniewski
członkowie – Józef Bojarczuk, Zbigniew Lebiedowicz

Stany osobowe i składy wszystkich komisji przegłosowano jednomyślnie.

zobacz zdjęcia >>