II Targi Pracy i Edukacji

16 września 2011 r. Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyły się targi pracy i edukacji. Imprezę otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP pan Marcin Kopciewicz.

Reklamy

Wśród zaproszonych gości obecni byli Sekretarz Starostwa Powiatowego – pan Tomasz Ożóg, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Publicznych – pani Marta Mazek oraz Wójt Gminy Werbkowice – pan Lech Bojko.

W czasie trwania targów swoją ofertę zaprezentowali przedstawiciele instytucji szkolących z Hrubieszowa, Zamościa i Lublina oraz szkoły dla dorosłych z Zamościa. W przedsięwzięciu brali udział pracodawcy z terenu powiatu hrubieszowskiego oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Każdy zainteresowany mógł zapoznać się z ofertami pracy dostępnym na terenie Hrubieszowa i okolic. Pracownicy OHP informowali zainteresowane osoby o sposobach poszukiwania pracy oraz poszukiwaniu pracy przez Internet. Obecność pracodawców przyczyniła się do umożliwienia osobom poszukującym pracy bezpośredniego kontaktu i rozmowy, a także złożenia dokumentów aplikacyjnych.

II Targi Pracy i Edukacji w Hrubieszowie zostały zorganizowane we współpracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Hrubieszowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Hrubieszowie, powstało i funkcjonuje w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Tekst:
MCK OHP Hrubieszów