III Miejska Impreza na Orientację za nami

6 czerwca odbyła się III Miejska Impreza na Orientację „Odkryj Hrubieszów z mapą”, w której udział wzięły drużyny składające się z uczniów hrubieszowskich gimnazjów.

Reklamy

W tegorocznej edycji stworzona została grupa składająca się z przedstawicieli miejskich szkół, która udowodniła, że dzięki współpracy można sobie poradzić z każdym wyzwaniem. Poziom trudności zadań był o wiele większy niż w latach ubiegłych i dotyczył szerszego spectrum.

Uczestnicy musieli bowiem sprostać aż 26 zadaniom, w wykonywaniu których musieli wykazać się wiedzą regionalną, umiejętnością posługiwania się mapą, sprawnością fizyczną ale też sprytem, zaradnością, komunikatywnością oraz umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednakże zapał i entuzjazm jaki im towarzyszył były motorem w zdobywaniu kolejnych punktów kontrolnych.

 

Drużyny musiały sprostać między innymi :

– odnalezieniu w terenie wszystkich punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie,

– pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód,

– rozwiązaniu krzyżówki dot. wiedzy o Hrubieszowie,

– odczytaniu właściwych informacji z mapy topograficznej oraz planu miasta,

– odnalezieniu ukrytego rekwizytu i dostarczeniu go w całości na metę,

– pozyskaniu właściwych informacji w Urzędzie Miasta Hrubieszowa,

– odczytaniu hasła zapisanego alfabetem Morse’a

– wyszukać ukrytego w tekście książki prof. W.Zina „Półgłosem i ciszą”, hasła do poczty elektronicznej,

 – i wielu innym ciekawym wyzwaniom.

Po dotarciu na metę i zdaniu kart startowych uczestnicy udali się na obiad, po którym na ostudzenie wrażeń każdy otrzymał po lodzie. Następnie w obecności Burmistrza Miasta pana Tadeusza Garaja, Przewodniczącego Rady Miasta pana Eugeniusza Paczały, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pana Szymona Patkowskiego oraz Dyrekcji ZSM nr 2 panów Andrzeja Jurczyńskiegi i Artura Dąbrowskiego, wszystkim drużynom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

 

Organizatorzy bardzo dziękują za zaangażowanie i pomoc w przedsięwzięciu:

– UCZESTNIKOM za wytrwałość i rzetelność w wykonywaniu zadań a także za dobre humory i wspólną zabawę,

– Dyrekcjom i opiekunom drużyn z Gimnazjum nr 1,2,3,

– Jednostce Strzeleckiej 2020 w Hrubieszowie,

– Miejskiej Bibliotece Publicznej,

– Oddziałowi Rejonowemu PCK.


Zapraszamy za rok!

 

 

Organizatorzy:

ZSM nr 2 – koordynator Ewelina Winiarska,

Grupa projektowa: Angelika Szajwaj, Aleksandra Pirogowicz, Kamila Kępa, Katarzyna Wawrzynowicz, Domonika Lachowska,

Urząd Miasta Hrubieszowa.