III Posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej za nami

W dniu 22 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta obyło się III posiedzenie Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej z udziałem Marty Majewskiej, Zastępcy Burmistrza Miasta i Andrzeja Serafina, Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Reklamy

 

Podczas posiedzenia Sławomir Kędziera, Przewodniczący HRG poinformował zebranych o działaniach Prezydium pomiędzy posiedzeniami Rady oraz przedstawił ofertę uczestnictwa przedsiębiorców w Klubie Sponsora.

Marta Majewska, Zastępca Burmistrza, przedstawiła zebranym ofertę uczestnictwa w I Wschodnim Forum Biznesu w dniach 25-26 czerwca br. w Lublinie, a ponadto działania podejmowane przez Burmistrza Miasta w okresie między obradami.

Marek Janczuk z Lokalnej Grupy Działania „Lepsze Jutro” zaprezentował warunki wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Małgorzata Bocheńska, Zastępca Przewodniczącego HRG, przedstawiła skierowaną do pracodawców ofertę szkoleniową w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Rada podjęła też dwie uchwały.

W pierwszej uznała za zasadne przyznanie pomocy finansowej przez Gminę Miejską Hrubieszów Powiatowi hrubieszowskiemu na remonty dróg w 2015 r. w zakresie zaproponowanym przez Burmistrza Miasta w kwocie 237 000 zł, obejmującym następujące zadania:

  1. Kontynuacja budowy ul. Kmdr. Krawczyka – 50 000 zł

  2. Budowa parkingu przy ul. Ludnej – 27 000 zł

  3. Budowa chodnika ze ścieżka rowerową – ul. Grabowiecka – 50 000 zł

  4. Remont nawierzchni – ul. Targowa – 50 000 zł

  5. Remont nawierzchni – ul. Ludna (od Targowej do Gęsiej) – 45 000 zł

  6. Remont chodnika – ul. Polna – 14 000 zł

  7. Opracowanie planu transportu drogowego na terenie powiatu hrubieszowskiego
    – 1000 zł.

W drugiej uchwale HRG wnosi o utworzenie budżetu obywatelskiego na rok 2016 w wysokości 2 % budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Rada zwróciła się ponadto z wnioskiem do Burmistrza Miasta o aktualizację „Planu Przestrzennego Zagospodarowania dla Miasta Hrubieszowa”, mająca na celu uwolnienie inicjatyw lokalnych oraz stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Zdaniem członków HRG obecny plan zagospodarowania ogranicza możliwości inwestycyjne w mieście i hamuje jego rozwój.

 

 

info: UM Hrubieszów