III Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

We wtorek 20 marca 2012 roku o godzinie 10:30 w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie odbędzie się III Sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Hrubieszowie.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji MRM odbytej w dniu 27 stycznia 2012 roku.
  4. Pytania oraz wnioski radnych.
  5. Sprawozdanie Przewodniczącego MRM z działalności podjętych w okresie między sesyjnym.
  6. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie regulaminu Plebiscytu „Hrubieszowianin roku”.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania kapituły stwierdzającej wybór Hrubieszowianina roku.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia dnia integracji młodzieży Hrubieszowskiej
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zakończenie obrad.