Ile maksymalnie zapłacę za pożyczkę pozabankową?

Mit ekstremalnie drogiej pożyczki pozabankowej obalają oferty renomowanych firm, działających w tej branży. Pożyczki bez BIK, czyli udzielane poza systemem bankowym, bez weryfikacji bazy danych Biura Informacji Kredytowej nie mogą być droższe od limitu wyznaczonego dla kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych kredytów konsumpcyjnych. Ile i za co płaci się, zaciągając tzw. chwilówkę?

Reklamy

 

Odsetki i koszty pozaodsetkowe

 

Na koszty ponoszone przy okazji zaciągania pożyczki chwilówki bez BIK (https://ocenbank.pl/), czy w ogóle pożyczki poza systemem bankowym, składa się kilka elementów:

 

  • odsetki od zobowiązania – choć nie są one naliczane przy tzw. pożyczkach darmowych, za 0 zł,
  • opłata administracyjna, którą pobiera pożyczkodawca za udzielenie chwilówki,
  • koszty ubezpieczenia,
  • koszty weryfikacji wniosku pożyczkowego,
  • koszty jednorazowego przelewu weryfikacyjnego (zwykle 1 grosz lub 1 zł),
  • koszty wcześniejszej spłaty pożyczki,
  • koszty wydłużenia okresu spłaty zobowiązania,
  • koszty windykacji długu i monitów.

 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie wszystkie wymienione pozycje składające się na łączny koszt pożyczki pozabankowej, muszą być naliczane przy danej ofercie pożyczkowej.

 

Limit kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych

 

Na mocy ustawy o kredycie konsumenckim, której nowelizacja weszła w życie 11 marca 2016 roku, ograniczono wysokość opłat pobieranych za udzielanie kredytów i pożyczek. Limit maksymalnego oprocentowania pożyczek od 1 stycznia 2016 roku wynosi tyle, co dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktu procentowego. Aktualnie jest to więc oprocentowanie rzędu maksymalnie 10 proc. w skali roku.

 

Ustawa wskazała też maksymalny limit kosztów pozaodsetkowych, które nie mogą przekroczyć sumy dwóch składników: 25 proc. kwoty pożyczki oraz 30 proc. wartości pożyczki w skali roku, co jest składnikiem zmiennym, zależnym od czasu trwania umowy pożyczkowej. Firma pożyczkowa, która udziela kolejnego zobowiązania klientowi w okresie 120 dni od daty udzielenia pierwszej pożyczki, nie będzie mogła pobrać wyższych opłat niż takie, które będą mieściły się w limicie kosztów naliczanych od kwoty pierwszej z pożyczek. Współpraca https://www.hoope.io


tekst i fot. mat. sponsora