Inauguracja działalności Stowarzyszenia „Staszic”

Stowarzyszenie „Staszic” zainaugurowało swoją działalność cyklem spotkań edukacyjnych. „Młody naukowiec” – tak nazywa się projekt ujęty w planie pracy Stowarzyszenia. Inicjatywa wynika z działań statutowych, które zakładają promocję rozwoju naukowego młodzieży, rozbudzanie poznawczych, badawczych zainteresowań i pasji.

Reklamy

W dniu 24 maja 2012 r. w auli i pracowniach przedmiotowych Gimnazjum i Liceum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie odbyły się zajęcia w formie warsztatów, doświadczeń laboratoryjnych, eksperymentów, pokazów i wykładów z przedmiotów przyrodniczych: fizyki, chemii, biologii.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 85 uczniów klas V i VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Prusa
i Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie.

Doświadczenia i próby badawcze przeprowadzone zostały z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu
i materiałów (wyposażenie klasopracowni szkoły) z zachowaniem zasad BHP. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli: Janinę Mirską (fizyka), Annę Modzelewską (chemia), Annę Michalczuk (biologia) oraz uczniów gimnazjum i liceum. Treść programu wzbogaciła prezentacja multimedialna z zakresu biologii i ekologii przygotowana przez pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych pt. „Sowy Polski” oraz „Chronione rośliny i zwierzęta Polski”.

Zajęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie i entuzjazm wśród gości, a prowadzący zyskali wielką satysfakcję i nowe ambicje naukowe. Pod względem merytorycznym i organizacyjnym wysoką notę wystawili nauczyciele – opiekunowie goszczących u nas uczniów.

Konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę zakończył to pasjonujące spotkanie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie „Staszic”.

Dziękujemy naszym gościom za zainteresowanie. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach edukacyjnych.

 

Tekst: Stowarzyszenie „Staszic”