Informacja Burmistrza Miasta o wyniku naboru

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Informacja Burmistrza Miasta o wyniku naboru na stanowisko inspektora Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie.

u>PROTOKÓŁ
z wyboru kandydata na stanowisko inspektora Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

W dniu 31 grudnia 2008 roku Komisja w składzie:
1. Marek Watras
2. Mariola Sadowska
3. Marta Mazek
powołana Zarządzeniem Nr 344/2008 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 30 grudnia 2008 roku dokonała wyboru kandydata na stanowisko inspektora Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie. Informację Burmistrza o naborze zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu.

W wymaganym terminie ofertę złożyły 3 osoby:
1. Andrzej Bogatko
2. Anna Łomańska
3. Agnieszka Puzio

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdziła, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniają 2 oferty:
1. Andrzej Bogatko
2. Anna Łomańska

W głosowaniu jawnym komisja jednogłośnie wybrała ofertę Pani Anny Łomańskiej. Spełniała ona, jako jedyna, wymagania zarówno konieczne jak i dodatkowe. Pani Anna Łomańska posiada wykształcenie wyższe, ponad 9-letni staż pracy oraz doświadczenie zawodowe
w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

***

LubieHrubie-Hrubieszow-2009-01-09