Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w okresie 28. 06 – 24. 09 2006

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH MIĘDZY SESJAMI, TO JEST OD DNIA 28 CZERWCA 2006 ROKU DO DNIA 24 WRZEŚNIA 2006 ROKU

Reklamy

br />1. W dniu 30 czerwca 2006 roku Urząd Miasta gościł ambasadora USA Pana Victora Ashe"a przebywającego na Lubelszczyźnie z okazji 230 Rocznicy Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z tej okazji wziąłem udział w uroczystościach z udziałem ambasadora odbywających się w Chełmie.

2. W dniu 3 lipca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie inwestycji w ulicach Basaja i Kolejowa, w którym udział wziął Zastępca Burmistrza Miasta.

Reklamy

3. W dniu 5 lipca br. wraz z Zastępcą Burmistrza Miasta spotkałem się
z uczestnikami i organizatorami Spływu Kajakowego w Gołębiu.

4. W dniu 9 lipca br. Zastępca Burmistrza Miasta i Sekretarz Miasta spotkali się z uczestnikami rajdów rowerowych przejeżdżających przez Hrubieszów. Był to Raciborski Rajd Środowisk Trzeźwościowych dookoła Polski i Rajd Kraśnik – Lwów organizowany przez Urząd Miasta Kraśnika.

5. W dniu 14 lipca br. Zastępca Burmistrza Miasta wspólnie z Sekretarzem Miasta uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości Francji organizowanych przez Fundację im. Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau.

6. W dniu 15 lipca br. wraz z Sekretarzem Miasta uczestniczyłem w uroczystościach odpustowych parafii prawosławnej pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie. Uroczystości te rozpoczęły się mszą św. Następnie uczestnicy odpustu udali się do miejscowości Turkowice, gdzie przy kaplicy oraz w miejscu dawnego istnienia cerkwi prawosławnej w Turkowicach odprawiono dalsze nabożeństwa ekumeniczne. W uroczystościach odpustowych Matki Bożej Turkowieckiej oprócz księży prawosławnych z Hajnówki, Białegostoku, Białej Podlaskiej, Włodawy i Chełma, proboszcza parafii rzymsko-katolickiej z Horodła uczestniczył również Arcybiskup Abel, gospodarz Diecezji Chełmsko-Lubelskiej. W uroczystościach odpustowych uczestniczyli również wierni wyznania prawosławnego z Ukrainy, województwa podlaskiego i lubelskiego.

7. W dniu 22 lipca br. wspólna reprezentacja samorządu miasta Hrubieszowa i Oldbojów „Unii” Hrubieszów uczestniczyła w międzynarodowym turnieju piłki nożnej zorganizowanym w Sokalu, zajmując w nim I miejsce. Oprócz reprezentacji miasta Hrubieszowa
w turnieju tym uczestniczyły reprezentacje miast Czerwonogradu, Sokala i Tarnopola.

8. W dniu 26 lipca br. gościłem w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie spotkałem się z attache kulturalnym USA.

9. W dniu 27 lipca br. uczestniczyłem w przekazaniu obowiązków dowódcy Jednostki Wojskowej, były to jednocześnie uroczystości pożegnania odchodzącego dowódcy i powitania nowego

10. W dniach 11 i 15 sierpnia br. uczestniczyłem w uroczystościach Święta Żołnierza Polskiego w 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" – w uroczystym apelu stanu osobowego Pułku oraz mszy św. w intencji żołnierzy i złożeniu wieńców.

11. W dniu 19 sierpnia br. Hrubieszów gościł 58 -osobową delegację młodzieży z Holonu w Izraelu. W uroczystościach poświęconych ofiarom Holocaustu na cmentarzy żydowskim i w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej wziął udział Zastępca Burmistrza Miasta.

12. W dniu 24 sierpnia br. Zastępca Burmistrza Miasta wraz z Sekretarzem Miasta uczestniczyli w obchodach 15-lecia uzyskania niezależności Ukrainy. Uroczystości te organizowane były we Włodzimierzu Wołyńskim oraz Sokalu.

13. W dniu 26 sierpnia br. Zastępca Burmistrza Miasta wspólnie
z Sekretarzem Miasta uczestniczyli w uroczystościach dożynkowych Pracowniczego Ogrodu Działkowego "Semafor" w Hrubieszowie. Podczas tych uroczystości członkom POD wręczone zostały wyróżnienia
i odznaczenia. Przy tym poinformować należy, że w roku bieżącym Pracowniczy Ogród Działkowy "Semafor" we współzawodnictwie na szczeblu okręgu Zamość zajął III miejsce.

14. W dniu 1 września wraz z Zastępcą Burmistrza Miasta i Sekretarzem Miasta uczestniczyłem we mszy św. w kościele pw. Ducha Św. w 67 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uczestnicy mszy złożyli wieńce i kwiaty na cmentarzu wojennym. Główne uroczystości odbyły się 14 września br.

15. W dniu 2 września br. uczestniczyłem w uroczystościach wojskowo-religijnych przysięgi młodego rocznika w Jednostce Wojskowej.

16. W dniach 2 i 3 września br. przedstawiciele samorządu miasta uczestniczyli w imprezie kulturalno-sportowej pod nazwą "Druga Biesiada Weselna – Hajnówka 2006". Jednym z punktów tej imprezy był międzynarodowy turniej piłki nożnej oldboi z udziałem 8 drużyn, który odbył się 2 września. Z satysfakcją poinformować należy, że drużyna weteranów reprezentująca samorząd miasta Hrubieszowa zajęła w tym turnieju 3. miejsce.

17. W dniu 4 września br. Zastępca Burmistrza Miasta wraz z Kierownikiem Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Planowania spotkali się w Warszawie z Ministrem rozwoju Regionalnego Panem Tomaszem Nowakowskim oraz Dyrektorem Generalnym Władzy Wdrażającej Panią Grażyną Węclewską w sprawie dodatkowych środków z rezerwy celowej na projekt "Rozwój gospodarczy miasta Hrubieszowa". Jak już Państwo wiecie, dodatkowe środki zostały nam przyznane.

18. W dniu 9 września Zastępca Burmistrza Miasta wraz z Kierownikiem Wydziału Kultury, Oświaty, Sportu, Promocji i Integracji Europejskiej uczestniczyli w Zamościu w ingresie biskupa Wacława Depo.

19. W dniu 10 września br. z mojego upoważnienia Sekretarz Miasta reprezentował Burmistrza Miasta w Powiatowo-Gminnych Uroczystościach Dożynkowych w Mirczu. Organizatorem Dożynek był Starosta Hrubieszowski oraz Wójt Gminy Mircze. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Mirczu. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował na stadion sportowy, na którym odbyła się część oficjalna dożynek. W uroczystościach uczestniczyli między innymi: Wojewoda Lubelski, parlamentarzyści parlamentu europejskiego, przedstawiciele Marszałka Województwa, Przewodniczący Rad i Wójtowie okolicznych Gmin oraz delegacje z Ukrainy. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy, wieniec z miasta Hrubieszowa znalazł się wśród laureatów. Delegację wieńca dożynkowego stanowili przedstawiciele rolników Osiedla "Podgórze".

20. W dniu 12 września Zastępca Burmistrza Miasta uczestniczył w seminarium "Od diagnozy do realizacji" poświęcone tematyce likwidacji barier architektonicznych w mieście Hrubieszowie. Seminarium odbyło się w Hrubieszowskim Domu Kultury, organizatorem było Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Sejmikiem Wojewódzkim. W trakcie spotkania, między innymi przedstawiono multimedialną prezentację diagnozy dostępności obiektów w Hrubieszowie, plany realizacyjne, dostępne środki oraz nowe programy PFRON.

21. W dniu 14 września br. wraz z Zastępcą Burmistrza Miasta i Sekretarzem Miasta wziąłem udział w głównych uroczystościach patriotyczno-religijnych rocznicy 1 i 17 września, które odbyły się na cmentarzu wojennym. Uroczystości połączone były z odsłonięciem i poświęceniem tablicy ufundowanej w hołdzie poległym żołnierzom września 1939 roku.

22. W dniach 18-21 września wraz z Zastępcą Burmistrza Miasta uczestniczyłem w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej.

tekst:
UM w Hrubieszowie