Informacja dla przedsiębiorców

W związku z obowiązkiem przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, proszę przedsiębiorców wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta o zgłoszenie się do Urzędu Miasta (pok. nr 11) w terminie 01.07.2011 r. – 31.10.2011 r. w celu dokonania aktualizacji danych podlegających wpisowi.

Reklamy

Burmistrz Miasta
(-) Tadeusz Garaj