Informacje dla kierowców o utrudnieniach w ruchu

Hrubieszów

Reklamy

W związku z planowanymi obchodami „Święta Policji – 2010”, którego uroczystości odbywać się będą przy Starostwie Powiatowym, Parku „Solidarności” oraz na placu przed Hrubieszowskim Domem Kultury, Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie zwraca się z prośbą o NIE PARKOWANIE pojazdów w dniach 16 – 17 lipca 2010 r. na niżej wymienionych ulicach:

1. Kilińskiego;
2. Górna;
3. Bolesława Prusa;
4. Narutowicza;
5. Dobrzańskiego — Hubala;
6. 3 Maja;
7. Ciesielczuka.

Informujemy ponadto, że niektóre ulice lub ich części w centrum miasta zostaną wyłączone z ruchu na czas odbywania się uroczystości tj.:

1. od dnia 16 lipca 2010 r. od godz. 16.00 do dnia 18 lipca 2010 r. godz. 2.00 – odcinek ulicy 3 Maja – od skrzyżowania z ulicą mjr Dobrzańskiego „Hubala” do skrzyżowania z ulicą Plac Wolności;

2. od dnia 17 lipca 2010 r. godz. 10.00 do dnia 18 lipca 2010 r godz. 2.00 – ulice Kilińskiego, 3 Maja, Narutowicza, Dobrzańskiego „Hubala”, Prusa.

Planowane objazdy na czas wyłączenia ulic w centrum miasta:

1. kierunek z Chełma – Żeromskiego, Kilińskiego, Górna, Prusa, Narutowicza, Targowa – Ludna, Piłsudskiego;

2. kierunek z Nieledwi – Grabowiecka, Grotthusów, Ciesielczuka, Działkowa, Zamojska.

Informacje w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie – tel. 846966260 oraz u oficera dyżurnego KPP – tel . 846966210.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

KPP w Hrubieszowie