Informacje Policji

Komenda Powiatowa Policji w hrubieszowie oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna zapraszają na podsumowanie IV edycji działań profilaktycznych „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

Reklamy

br />Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2007 r. o godz. 11:00 w Hrubieszowskim Domu Kultury.
Patronat nad programem sprawuje Starosta Hrubieszowski oraz Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”

***
Komendant Gówny Policji zatwierdził termin składania dokumentów do służby w Policji na dzień 19 listopada 2007 r. W związku z powyższym od 18 czerwca 2007 r. do 30 września 2007 r. kandydaci do służby w Policji moga składać dokumenty w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie ul. Północna 3.

Do poborowych do służby kandydackiej w Oddziałach Prewencji w Warszawie kierowany jest program „Kadet”. szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Komendy Głównej policji.
www.policja.pl >>

sierż. Justyna Popek