Integracja i Ja 2009

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że realizuje w roku 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt systemowy pn. “Integracja i Ja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Informacje o projekcie systemowym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
tel. (084) 6572133
e-mail: gopswerbkowice@op.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że realizuje w roku 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt systemowy pt. “Integracja i Ja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koszt projektu
koszt ogólny – 49725,00 zł
kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego – 45000,00 zł
wkład własny – 4725,00 zł

Celem projektu
jest wzrost poziomu aktywności zawodowej w regionie.

Projekt skierowany jest do
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracujących w rolnictwie.

Uzasadnienie działania
Osoby zaliczone do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego i zintegrowanego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem.

Możliwe jest to poprzez:
– działania zmierzające do kształtowania umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności, zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych
– kursy, szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
– poradnictwo, wsparcie psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem
– rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy
– usługi o charakterze edukacyjnym, społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy
– rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej).

info
UG Werbkowice

Hrubieszow LubieHrubie 2009