Integracja poprzez tradycje

Trzeszczany

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach rozpoczynając realizację projektu pt. „Integracja poprzez tradycje”, którego głównym założeniem jest zwiększenie integracji i reintegracji zawodowej 20 mieszkańców wsi Zadębce w ciągu 6 miesięcy.

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach rozpoczynając realizację projektu finansowanego w całości ze środków EFS pt. „Integracja poprzez tradycje” Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji zaprasza mieszkańców wsi Zadębce w wieku aktywności zawodowej do udziału w projekcie.

Głównym założeniem projektu jest:
– zwiększenie integracji i reintegracji zawodowej 20 mieszkańców wsi Zadębce w ciągu 6 miesięcy.

Cele szczegółowe projektu to:
– umacnianie więzi między poszczególnymi pokoleniami wsi Zadębce
– stworzenie warunków do nawiązania współpracy i porozumienia między sąsiadującymi ze sobą mieszkańcami
– pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi Zadębce
– zwiększenie rozwoju kulturalnego społeczeństwa lokalnego
– przełamanie barier społecznych
– ograniczenie patologii społecznej
– podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem.

W ramach projektu realizowane będą:

– warsztaty ludowe w tym: nauka robienia kwiatów bibułkowych, dekoracje na Dzień Unii Europejskiej 9 maja, Dzień Matki 26 maja, 1 Dzień Lata 21 czerwca, Dzień Ojca 23 czerwca, nauka wykonywania wycinanek ludowych i pająków.
Uczestnicy warsztatów w ramach nagrody za udział wyjadą na wizytę studyjną do Muzeum Ludowego w Krasnobrodzie.

– warsztaty kulinarne w tym: przygotowanie wypieków na Dzień Matki, wykonywanie tradycyjnych potraw, poznanie techniki nakrywania stołów na uroczyste okazje z zastosowaniem tradycji ludowych, poznanie zasad savoir-vivre przy stole, przygotowywanie sałatek, deserów letnich, potraw z grilla z wyobraźnią.

– mini kafejka internetowa – miejsce spotkań dla mieszkańców gdzie będzie można skorzystać z Internetu.

– festyn integracyjny – jednodniowa impreza rodzinna dla mieszkańców wsi na zakończenie i podsumowanie projektu. Podczas festynu uczestnicy warsztatów kulinarnych i ludowych dokonają pokazów swoich umiejętności. Zostanie rozegrany mecz piłki nożnej pomiędzy mieszkańcami, będą przeprowadzone gry, zabawy, konkursy. Odbędzie się wspólne grillowanie, śpiewanie ludowych przyśpiewek. Festyn zakończy się dyskoteką.

Uczestnikom zapewniamy:
– materiały warsztatowe
– catering
– wyjazd na wizytę studyjną do Krasnobrodu
– konferencję podsumowującą.

Informacji dotyczących projektu udziela:
Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach
Tel . 084 65 75 079

W GOK w Trzeszczanach można pobrać formularz zgłoszeniowy, który należy złożyć do dn. 06.04.2010r. (decyduje kolejność zgłoszeń).