Interiada przez duże I

W dniu 28 października 2011r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Mamy Siebie” odbyło się drugie spotkanie „Interiady” pod hasłem „Radość, relaks, ruch”. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Miejską Hrubieszów. W projekcie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych nr 1 i nr 2 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Hrubieszowie.

Reklamy

„Interiadę” w goszczącej nas szkole rozpoczęła pani dyrektor Dorota Cybula, która powitała uczestników i zaproszonych gości.

Dzieci brały udział z radością we wszystkich proponowanych konkurencjach sportowych. Układały według własnego pomysłu i zapisywały hasła sportowe, które stały się znakiem rozpoznawczym każdej drużyny i okrzykiem sportowym. Osiem drużyn zmagało się w różnorodnych onkurencjach sportowych, przeplatanych rebusami, zagadkami i wykreślankami literowymi oraz kalamburami, dotyczącymi oczywiście – sportu.

Na zakończenie wspólnej zabawy drużyny pokonywały tor przeszkód, który kończył się zjazdem ze ślizgawki po złoty medal.

Gospodarze spotkania zadbali o naszych milusińskich i każdy otrzymał słodki poczęstunek.

***

Zdjęcia »

***

Stowarzyszenie „Mamy Siebie”