IV Gminny Konkurs Plastyczny „Praca służb mundurowych” rozstrzygnięty

Husynne

Reklamy

Dnia 26.04.2010 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem odbyło się spotkanie osób oceniających prace.

W skład komisji weszli: mjr Jerzy Baj, mł. asp. Dariusz Spadło, kpt. Piotr Bartko, chor. SG Bartłomiej Majewski, Sekretarz Gminy Hrubieszów Tomasz Zając, Dyrektor SP Husynne Marzanna Adamczuk.

Komisja oceniała prace wykonane w dowolnej technice, na dowolnym formacie, w czterech grupach wiekowych. Po raz pierwszy oceniano również prace przestrzenne.

Przyznano nagrody:

Kategoria – grupa przedszkolna
1 miejsce – Mateusz Młynarczuk – PSP Kobło
2 miejsce – Jacek Majdanik – HDK Hrubieszów
3 miejsce – Zuzia Balinowska – PSP Kułakowice III

Kategoria – klasy I – III (szkoły podstawowej)
1 miejsce – Jakub Dyjak – HDK Hrubieszów
2 miejsce – Jakub Zając – SP nr. 3 Hrubieszów
3 miejsce – Katarzyna Bajak – ZS Kryłów

Kategoria – klasy VI – VI (szkoły podstawowej)
1 miejsce – Oleszczuk Dawid – SP Husynne
2 miejsce – Magdalena Drączkowska – PSP Honiatycze
3 miejsce – Agata Emerle – PSP Honiatycze

Kategoria – klasy gimnazjalne
1 miejsce – Iga Proć – Gimnazjum Kozodawy
2 miejsce – Anita Dąbrowska, Magdalena Wolanin, Arleta Poleszak, Ewelina Gałek – ZS Kryłów
3 miejsce – Barbara Kliszcz – Gimnazjum Honiatycze

Kategoria – prace przestrzenne
1 miejsce – Paulina Budzicka – SP Stefankowice
2 miejsce – Jan i Grzegorz Wołos – SP Husynne
3 miejsce – Diana Flak – SP Husynne

W konkursie wzięło udział 11 ośrodków. Były to: szkoły, domy kultury, kluby przedszkolaka, świetlice wiejskie. Razem we wszystkich kategoriach oceniono ponad 90 prac.

Organizatorzy serdecznie dziękują za ufundowanie nagród:
– na ręce: mjr Jerzego Baja Jednostce Wojskowej w Hrubieszowie
– chor. SG Bartłomieja Majewskiego Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie
oraz patronowi konkursu – Wójtowi Gminy Hrubieszów, Panu Janowi Mołodeckiemu.

Podziękowania kierujemy również do wszystkich nauczycieli, instruktorów i opiekunów prac.

Zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

***

Info i foto:
SP w Husynnem

zobacz zdjęcia »