IV sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 25.01.2011r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się IV sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Proponowany porządek obrad:

Reklamy

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2010 r.

5. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2011.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Turkowicach oraz szkół wchodzących w jego strukturę.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zakończenie obrad.