IV sesja Rady Powiatu

W dniu 25.01.2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie. Głównymi punktami obrad były: rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2011 oraz budzący zrozumiałe emocje projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Turkowicach.

Reklamy

Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwałę zatwierdzono 17 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Planowane dochody – 58 743 tys. zł.
Planowane wydatki – 59 126 tys. zł.
Deficyt – 383 tys. zł.

Na inwestycje w bieżącym roku Staroswtwo Powiatowe ma zamiar przeznaczyć 16 % budżetu czyli 9 939 tys. zł, z czego znaczna część czyli około 6 270 tys. zł. ma pochodzić ze środków zewnętrznych.

Na koniec roku 2010 powiat hrubieszowski był zadłużony na 1 312 tys. zł., co stanowi 2,7 % dopuszczalnego ustawą zadłużenia (przy średniej krajowej zadłużenia samorządów wynoszącej 24 %).

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Turkowicach oraz szkół wchodzących w jego strukturę

Uchwałę przegłosowano większością 12 głosów, przeciwko głosowało 7 radnych.

Głosowanie w sprawie likwidacji Zespołu Szkół w Turkowicach zaplanowano na kwiecień, a jego wynik Rada Powiatu uzależnia od przedstawienia przez Dyrekcję placówki realnego planu naprawy sytuacji ekonomicznej.

W obradach uczestniczyli uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele z ZS w Turkowicach.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku decyzją Rady wybrani zostali: Stanisław Sitarz i Stanisław Staszczuk.

Rozpatrzenie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie

Rada Powiatu przychyliła się do wniosku Dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie i przegłosowała uchwałę w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w ZS nr 3 w Hrubieszowie. Powodem jest brak zainteresowania młodzieży tym kierunkiem.