IX Powiatowy Konkurs Młodych Instrumentalistów

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w IX Powiatowym Konkursie Młodych Instrumentalistów, który odbędzie się 7 listopada w sali widowiskowej HDK.

Reklamy

Regulamin Konkursu:

I. Adresaci:
W przeglądzie mogą brać udział młodzi instrumentaliści ze szkół Podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, Młodzieżowych Domów Kultury, Gminnych Ośrodków Kultury, Ognisk muzycznych (z wyłączeniem uczniów Szkół Muzycznych).
Konkurs nie dotyczy osób grających na keybordach.

II. Cel:
– prezentacja umiejętności i dorobku muzycznego wykonawców,
– rozbudzenie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży,
– wyzwalanie zdolności twórczych i odtwórczych,
– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pedagogów, instruktorów oraz młodych artystów.

III. Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści – instrumentaliści w wieku od 8 do 18 lat.
2. Repertuar uczestnika stanowią 2 utwory muzyczne ( organizatorzy nie preferują żadnego z gatunków muzycznych – może być repertuar zarówno z muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej).
3. Czas występu nie może przekraczać 10 min.
4. Uczestnicy oceniani będą w 3 kategoriach wiekowych :
– 8 – 11 lat
– 12 – 15 lat
– 16 – 18 lat

5. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć nutowy zapis prezentowanych utworów. Materiały nutowe przesłane do organizatorów nie podlegają zwrotowi.

IV. Kryteria oceny
Jury oceniać będzie :
– dobór repertuaru ( jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych );
– poziom warsztatu wykonawczego uczestnika ( w tym: umiejętności techniczne, dynamikę, frazowanie);
– interpretacje prezentowanych utworów;
– ogólny wyraz artystyczny;

KONKURS POWIATOWY

Organizator – Hrubieszowski Dom Kultury przy współudziale Społecznego Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie
Miejsce – sala widowiskowa HDK
dnia 07.11.2012r. /środa / godz. 11:00

– uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt placówek delegujących,
– organizator zabezpiecza fortepian i nagłośnienie,
– o sposobie podziału nagród decyduje Jury powołane przez organizatora, decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne,
– laureaci Konkursu Powiatowego wytypowani zostaną na Konkurs Wojewódzki w WOK Lublin .
– Szczegółowych informacji na temat Konkursu Powiatowego Młodych Instrumentalistów udziela Pan Jerzy Wróblewski
Hrubieszowski Dom Kultury ul.3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów tel. (084) 696 26 15
– na zgłoszenia oczekujemy do dnia 05.11. 2012r.