IX Sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Na dzień 12 lipca zwołano IX Sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie. Obrady rozpoczną się o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Reklamy

br />Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu z dnia 14 czerwca 2007 r.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Uzupełnienie składu Rady Powiatu.
– podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Hrubieszowskiego w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego,
– złożenie ślubowania,
7. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
8. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
9. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
10. Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie do wykonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Powiatu
w Hrubieszowie.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
12. Informacja o ofercie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej dotyczącej przejęcia przez Zgromadzenie nieruchomości Zespołu Szkół w Turkowicach na organizację Domu Dziecka lub inne cele społeczne.
13. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zakończenie obrad.