Jak miła Panie jest Świątynia Twoja

W najbliższą niedzielę 6 listopada o godz 12.00 Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ks. Bp Wacław Depo dokona aktu konsekracji Kościoła p.w. Św Ducha w Hrubieszowie. Budowa Kościoła Ducha Świętego w Hrubieszowie rozpoczęła się w 1998 roku. Rozpoczął ją ówczesny Proboszcz Parafii Św. Mikołaja Ks. Prałat Kazimierz Gawlik.

Reklamy

Ks. Prałat kierował budową przez trzy lata, aż do czerwca 2001 roku, kiedy to dalszych prac podjął się pierwszy proboszcz nowo utworzonej Parafii p.w. Ducha Świętego Ks. Wiktor Koziński.

Kościół ten jest dziełem nie tylko wiernych dwóch wyżej wymienionych parafii, ale wszystkich mieszkańców miasta Hrubieszowa. Bądźmy więc (kto może) w niedzielę „w Duchu”, aby podziękować Bogu za to, że kolejna hrubieszowska świątynia oficjalnie stanie się miejscem, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem, odnajduje Go, karmi się Jego Słowem oraz Chlebem Eucharystycznym.

***

(ŁM)