Jak oszczędzać na emeryturę?

Celem emerytury jest zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego po wycofaniu się z życia zawodowego. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że emerytura z ZUS-u nie zapewni im godnych warunków bytowych w wieku starczym, dlatego też poszukuje dodatkowych sposobów oszczędzania na emeryturę. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne firmy ubezpieczeniowe oferują produkty emerytalne, które gwarantują wypłatę dodatkowych środków na emeryturze.

Reklamy

 

Emerytura – zabezpieczenie na przyszłość

Osoby, które są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie odprowadzają obowiązkowe składki do ZUS-u na ubezpieczenie społeczne, które w przyszłości ma zabezpieczyć ich bezpieczeństwo ekonomiczne. W praktyce jednak wiele osób zdaje sobie sprawę, że emerytura z pierwszego filaru jest zazwyczaj znacznie niższa niż osiągane wcześniej dochody. Osoby, które nie chcą powierzyć całej swojej składki na ubezpieczenie społeczne mogą, skorzystać z Otwartych Funduszy Emerytalnych, które prowadzone są przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne, działające w oparciu o przepisy prawne po uzyskaniu licencji Komisji Nadzoru Finansowego. Przykładem spółki akcyjnej, mającej status towarzystwa emerytalnego jest Aegon – renomowana firma ubezpieczeniowa, której można powierzyć zarządzanie swoim otwartym funduszem emerytalnym.

Reklamy

 

Produkty emerytalne – jak zgromadzić dodatkowe środki na emeryturze?

Celem oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe produktów emerytalnych jest pomoc w zgromadzeniu dodatkowych środków na emeryturze. Najpopularniejszym tego typu produktem jest ubezpieczenie na życie, w ramach którego można liczyć na wypłatę środków po zakończeniu umowy. Takie rozwiązanie przeznaczone jest dla osób, które chcą zgromadzić kapitał, a także zapewnić sobie ochronę życia i zdrowia. Zazwyczaj zakres ochrony ubezpieczenia na życie można dopasować do indywidualnych potrzeb. Nie bez znaczenia jest również to, że tego typu produkty zapewniają ochronę finansową najbliższym ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Jednym z tego typu produktów jest Aegon Program na Życie, który łączy w sobie zalety standardowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniem na dożycie. Program ten składa się z dwóch modułów – kapitałowego i ochronnego. Pierwszy z nich pozwala na gromadzenie środków z myślą o emeryturze, natomiast moduł ochrony jest formą zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, np. pobytu w szpitalu. Firma ubezpieczeniowa Aegon pozwala swoim klientom na dopasowanie zakresu oferty do swoich potrzeb. O podziale składki można zdecydować, wybierając jedną z trzech dostępnych opcji:

  •         optymalnej: moduł ochronny 25%, moduł kapitałowy 75% składki,
  •         ochronnej: moduł ochronny 50%, moduł kapitałowy 50% składki,
  •         oszczędnościowej: moduł ochronny 5%, moduł kapitałowy 95% składki.

 

Co istotne, program ubezpieczeniowy Aegon można założyć na 5,10,15 lub 20 lat. Składki mogą być opłacane w dwóch trybach: miesięcznym lub rocznym.

 

fot. mat. sponsora