Jak przekazać 1,5% swojego podatku wybranej organizacji

Każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać jego 1,5% (dotychczas był to 1%) na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP).

Reklamy

Oznacza to, że kwota stanowiąca równowartość tego 1,5% trafi na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Jest to wygodna i bezpieczna forma pomocy i wsparcia. Podejmując decyzję o przekazaniu 1,5%, możemy także dokonać wyboru, na jaki konkretnie cel przeznaczone zostaną pieniądze z podatku.

Przekazywanie 1,5 % jest niezwykle proste i nie obciąża nas żadnymi kosztami. Aby to uczynić, należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Przekazaniem środków z 1,5% podatku zajmą się już urzędy skarbowe.

Reklamy

­

1,5 % naszego podatku możemy przekazać na rzecz wybranej organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego. Status OPP organizacjom nadaje sąd, a jego potwierdzeniem jest odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda z organizacji posiadających status OPP ma własny numer KRS, który wpisuje się w specjalnej rubryce formularza PIT. Organizacje pożytku publicznego obłożone są dodatkowymi obowiązkami, jak np. składanie dokładnego sprawozdania ze swojej działalności, których celem jest przede wszystkim zapewnienie pełnej transparentności w zakresie gospodarowania przychodami. W wypadku niespełnienia określonych wymagań, organizacja może stracić nadany wcześniej status OPP.

OPP działają na rzecz społeczności, niosąc pomoc oraz szerząc działalność społecznie użyteczną. Listę organizacji, które mają status OPP można znaleźć korzystając z wyszukiwarki na stronie niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

Jeśli już wybraliśmy organizację, możemy przystąpić do działania. Aby przekazać 1,5%, trzeba podczas rocznego rozliczenia PIT, podać nr KRS organizacji pożytku publicznego oraz obliczyć i wpisać kwotę 1,5% podatku. Jeżeli obliczanie kwoty brzmi strasznie, to nie ma nic bardziej mylnego. Programy do rozliczenia PIT ułatwią to zadanie, dokonując obliczeń automatycznie oraz wskazując rubryki, które trzeba wypełnić. Jeżeli jesteś na emeryturze lub rencie, lub też nie uzyskałeś w 2022 roku innych dochodów lub nie dokonujesz żadnych odliczeń od podatku i tym samym nie musisz składać zeznania podatkowego, to 1,5% podatku możesz przekazać składając formularz PIT-OP. W formularzu tym podajesz swoje dane i numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1,5 % swojego podatku. PIT-OP składasz w urzędzie skarbowym.

Poza wyborem konkretnej organizacji, możemy także zadecydować o celu szczegółowym, na jaki zostanie przeznaczone nasze 1,5 %. Takie działanie jest informacją dla organizacji pożytku publicznego, jak powinna wykorzystać przekazane pieniądze. Jako przykład można wskazać Rady Rodziców przy szkołach, którzy na podstawie porozumień z OPP zbierają 1,5% podatku (swojego, dziadków i każdego kto chce wesprzeć szkołę), a następnie przeznaczają go na działalność oświatową, wychowawczą, edukacyjną czy rozrywkową i wypoczynkową dla szkoły i dzieci np. wycieczki, zakup pomocy naukowych czy zajęcia pozalekcyjne.

Ponadto, w deklaracji znajdują się również pola, za pomocą których można wyrazić zgodę na przekazanie do OPP swoich danych osobowych czy podać dodatkowe informacje w postaci np. danych kontaktowych. Pola te nie są obowiązkowe do zaznaczenia. Aby skutecznie przekazać 1,5% wystarczy jedynie wspomniany nr KRS organizacji oraz kwota należnego podatku.

­

Informuję, że publikacja odzwierciedla opinię autora, NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.stowarzyszeniesiw.pl

zadanie publiczne finansowane ze środków NIW-CRSO


Zobacz też:

Świątecznie i karnawałowo w Czumowie [ZDJĘCIA]

Świątecznie i karnawałowo w Czumowie [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →