Jak zatrzymać pracownika w firmie?

Podstawowym czynnikiem warunkującym sukces każdego przedsiębiorstwa jest kompetentny i umiejący ze sobą współpracować zespół pracowników. Wszystkie działania, począwszy od wyłonienia kandydata na dane stanowisko, powinny skupiać się na zatrzymaniu pracownika w firmie. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu motywowaniu pracowników do pracy, zapewnieniu im warunków do samorozwoju, a także dzięki przyjaznemu środowisku.

Reklamy

 

Pozyskanie i zatrzymanie pracowników w firmie jest domeną doradztwa personalnego, które jest jedną z gałęzi zarządzania zasobami ludzkimi (human resources). Wiedza i umiejętności w tym zakresie są niezbędne do stworzenia wykwalifikowanego zespołu pracowników.

Agencja doradztwa personalnego – czym jest?

Duże przedsiębiorstwa oraz firmy o ładzie korporacyjnym zazwyczaj posiadają własny dział HR, który składa się z osób kompetentnych w zakresie pozyskiwania, rekrutowania, szkolenia, motywowania i zatrzymywania pracowników. Wiedza dotycząca doradztwa personalnego jest niezbędna do stworzenia kompetentnego zespołu pracowników, który jest jednym z podstawowych uwarunkowań sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Jednakże nie każdą firmę stać na zatrudnienie specjalistów od HR. W takiej sytuacji można skorzystać z usług świadczonych przez agencję doradztwa personalnego, np. Randstad. Przy czym warto wybrać agencję, która jest wyspecjalizowana w branży danego przedsiębiorstwa. Główną zaletą takiego rozwiązania jest minimalizacja ryzyka związanego z popełnieniem błędu przy zatrudnianiu.

Motywowanie pracowników do pracy

Wśród głównych powodów chęci zmiany pracy można wymienić: monotonię, brak perspektyw rozwoju, nieprzyjazne środowisko pracy, a także wynagrodzenie nieadekwatne do posiadanych kwalifikacji. Pracodawcy, którzy chcą zatrzymać swoich pracowników w firmie, a tym samym stworzyć zgraną i wykwalifikowaną kadrę, powinni pamiętać przede wszystkim o motywacji. W tym celu powinni oni zapewnić swoim pracownikom swobodny dostęp do kursów i szkoleń, w tym językowych oraz specjalistycznych. Ważnym aspektem są również ścieżki zawodowe pracowników, które w głównej mierze uzależnione są od struktury firmy. Należy przy tym pamiętać o pracownikach, bardzo dobrze wykonujących wszelkie powierzone zadania. Można ich docenić, a także zmotywować do dalszych sukcesów poprzez: premię, podwyżkę lub awans zawodowy. Nieodłącznym elementem systemów motywacyjnych w każdej firmie są również imprezy integracyjne, które sprzyjają nawiązywaniu współpracy.

Benefity – dodatki dla pracowników do pensji

Osobną kwestią są benefity, czyli dodatki do otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pracy. W większości firm są one standardem, który przyciąga do nich pracowników, a także podnosi ich prestiż i pozycję na rynku. Do najpopularniejszych benefitów można zaliczyć:

  • kartę sportową,
  • prywatny pakiet opieki medycznej,
  • programy kulturalne, np. bilety do kina czy do teatru,
  • dofinansowanie wakacji,
  • paczki świąteczne,
  • dodatkowe ubezpieczenia.

 

fot. mat. sponosora