„Janusz Korczak – Król Dzieci” – spotkanie integracyjne

Strofami wiersza „Janusz Korczak – człowiek symbol” A. Mica, rozpoczęło się w dniu 6 czerwca 2012 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie, spotkanie integracyjne pt.: „JANUSZ KORCZAK – KRÓL DZIECI”.

Reklamy

 

Jak wyrazić twoje imię
lekarzu, pisarzu, wychowawco sierot?
Każde jest za małe:
„Gigant XX wieku?”
„Człowiek – symbol”?
„Bohater – męczennik – przyjaciel sierot?”
„Najlepszy ojciec sierot?”
„Najwierniejszy opiekun”?

 

Spotkanie zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego, w nawiązaniu do obchodów Roku Janusza Korczaka.

W uroczystości uczestniczyli: uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hrubieszowie, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie, reprezentanci hrubieszowskich instytucji kulturalno – oświatowych oraz nauczyciele bibliotekarze.

Sylwetkę słynnego Starego Doktora przedstawiły prowadzące spotkanie: Joanna Raczyńska i Aleksandra Kopczyńska.

Podczas spotkania wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu plastycznego pt.: „W królestwie Maciusia Pierwszego”. Złożono także podziękowania osobom i instytucjom – za wsparcie finansowe i rzeczowe – dzięki którym ufundowano nagrody konkursowe.

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hrubieszowie, przygotowani pod kierunkiem nauczycieli: Teresy Duławskiej, Joanny Hładkiewicz, Agnieszki Tomickiej i Magdaleny Pańko, zaprezentowali inscenizację fragmentów książki Janusza Korczaka pt.: „Król Maciuś Pierwszy”. Występujący uświadomili uczestnikom spotkania, że jest to książka nie tylko dla dziecka, które próbuje poznać i zrozumieć świat dorosłych, ale również dla dorosłego, który ze zdziwieniem zauważy, jak on i jego rzeczywistość, postrzegany jest przez dziecko.

O tym, jak wielką osobowością był Janusz Korczak, przekonali zebranych w montażu słowno-muzycznym pt.: „Oblicza Korczaka”, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie. Montaż przygotowała pani Katarzyna Man-Iskrzak.

W inscenizacji pt.: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie, przygotowani pod kierunkiem pani Aldony Jagiełło, przedstawili postać Janusza Korczaka – jako prekursora walki o prawa dziecka. 

Wszystkie wystąpienia podkreślały, że Janusz Korczak to człowiek, dla którego dziecko, jego status w społeczeństwie, a nade wszystko relacja z dorosłym – były najważniejsze.

Na zakończenie, wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia okolicznościowych wystaw oraz na słodki poczęstunek.

 

Spotkanie integracyjne pt.: „Janusz Korczak – król dzieci” – to jedno z bibliotecznych działań, realizowanych w ramach programu „Biblioteka Pedagogiczna – Biblioteką dla każdego”.