Jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta

27 czerwca 2012 r., niemalże w przeddzień końca roku szkolnego odbyło się uroczyste wręczenie uczniom szkół miejskich stypendiów jednorazowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

Reklamy

„Wykształcenie to dobro,

którego nic nie jest w stanie

nas pozbawić…”

Menander

 

O nagrodę stypendialną ubiegali się  laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, literackich, plastycznych i zawodów sportowych od szczebla wojewódzkiego po ogólnopolskie i międzynarodowe.

Burmistrz Miasta przyznał w tym roku stypendia dwudziestu trzem uczniom i jednemu studentowi. Wysokość stypendium mieści się w przedziale od 200 do 1000 zł., a łączna kwota wypłaconych stypendiów wynosi 8 600 zł.

Osoby wyróżnione stypendium Burmistrza Miasta:

1

Aleksandra

Tlak

Gimnazjum Nr 3

2

Wiktoria

Ciesielczuk

Gimnazjum Nr 3

3

Barbara

Woźniak

Gimnazjum Nr 3

4

Aleksandra

Biskup

Gimnazjum Nr 3

5

Jakub

Djabin

Zespół Szkół Miejskich Nr 2

6

Aleksandra

Szeląg

Zespół Szkół Nr 2

7

Kajetan

Pańko

Zespół Szkół Nr 2

8

Hubert

Wróblewski

Zespół Szkół Nr 2

9

Dorota

Kwiatkowska

Zespół Szkół Nr 2

10

Magdalena

Dubicka

Zespół Szkół Nr 2

11

Aleksandra

Bachusz

Zespół Szkół Nr 2

12

Anna

Fietko

Zespół Szkół Nr 2

13

Piotr

Mazurek

Szkoła Podstawowa Nr 1

14

Piotr

Wielosz Hałasa

Szkoła Podstawowa Nr 1

15

Joanna

Gidzińska

Szkoła Podstawowa Nr 3

16

Paulina

Kawka

Szkoła Podstawowa Nr 3

17

Patryk

Mazurek

Szkoła Podstawowa Nr 3

18

Wiktor

Grodski

Szkoła Podstawowa Nr 3

19

Marcin

Gąsior

Szkoła Podstawowa Nr 3

20

Paweł

Buchajczuk

Szkoła Podstawowa Nr 3

21

Justyna

Szlonzak

Szkoła Podstawowa Nr 3

22

Małgorzata

Borkowska

szkoła Podstawowa Nr 3

23

Dorota

Kuźniarska

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

24

Partyk

Fijołek

Szkoła Podstawowa Nr 3

 

Na uroczystość zorganizowaną w kawiarni Hrubieszowskiego Domu Kultury przybyli wszyscy nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół, a także radni Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji.

Wręczenia stypendiów dokonał z-ca Burmistrza Miasta Pan Paweł Perelmuter oraz  Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Marian Cisło.

Tegoroczne stypendystki – Anna Fietko i Aleksandra Szeląg uświetniły spotkanie krótkim montażem słowno-muzycznym, a na zakończenie na wszystkich uczestników uroczystości czekała słodka niespodzianka w postaci pysznego tortu.

Oprócz uczniów w uroczystości wręczenia stypendiów wzięli udział zaproszeni,  z tej okazji, dyrektorzy szkół, rodzice i opiekunowie nagrodzonych.

Gratulacje dla wszystkich  uczniów.

 

Info: SP nr 3 i UM Hrubieszów

Foto: UM Hrubieszów