Jedynka: Ratuj każdy oddech

16 stycznia w hrubieszowskim Zespole Szkół Miejskich nr 1 odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej „Ratuj każdy oddech”.

Reklamy


W szkoleniu uczestniczyli wszyscy uczniowie: klasy 1 – 3 SP w wymiarze 1 godziny lekcyjnej, klasy 4 – 6 oraz gimnazjum w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych.

Szkolenie składało się z 2 części: teoretycznej (prezentacja multimedialna) oraz praktycznej, podczas której uczniowie mieli możliwość  przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zajęcia z pierwszej pomocy przygotowali i przeprowadzili przedstawiciele Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie.  Warto zaznaczyć, że prowadzący zajęcia – pan Kamil Kociubiński – wraz ze swoją grupą – odnosi sukcesy w zawodach ratownictwa medycznego (w 2014 roku I miejsce w   IX Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym).

Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu przyczynił się do podniesienia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, a także zwiększył znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.ZSM nr 1