Jedynka: Spotkanie mediatorów rówieśniczych

W dniu 13.02.2014r. w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Hrubieszowie odbyło się spotkanie młodzieży, realizującej program mediacji rówieśniczych.

Reklamy

W spotkaniu uczestniczyli gimnazjaliści z Samorządowego Zespołu Szkół w Mirczu, uczestnicy projektu „Mediacje rówieśnicze”, oraz uczniowie ZSM Nr 1, przeszkoleni do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych w ramach programu „Oswoić konflikt”.

Podczas spotkania młodzi mediatorzy obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której utrwalili sobie wiadomości dotyczącej procesu mediacji, jej przebiegu oraz najważniejszych zasad, którymi kieruje się mediator.

Poprzez udział w krótkich warsztatach stworzyli definicję konfliktu, oraz poddali analizie scenki symulowanego konfliktu w poszukiwaniu kompromisu pomiędzy zwaśnionymi stronami.

Spotkanie było też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dotyczących prowadzenia mediacji w szkole, a także do dyskusji o najczęstszych szkolnych dylematach i konfliktach.

Uczestnicy mieli także możliwość zadawania pytań, dotyczących pracy mediatora sądowego. Spotkanie mediatorów rówieśniczych zorganizowała i prowadziła p. Marta Kuczyńska-pedagog, mediator, przy współpracy z p. Agnieszką Marciniuk-pedagogiem i dyrektorem SZS w Mirczu.

Uczniowie zgodnie orzekli, że od tego spotkania rozpocznie się współpraca między mediatorami, którzy staną na straży „pokojowego rozwiązywania konfliktów” w swoich szkołach.


Info i fot. ZSM nr 1