Jedynka: W hołdzie bohaterom bitwy spod Monte Cassino

8 listopada o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Reklamy

 

Inicjatorem przedsięwzięcia był przedstawiciel Hrubieszowskiego Klubu Kolekcjonerów pan Mieczysław Zapała.

Na niecodzienną  lekcję  historii przybyli: mjr Jacek Wiszniewski reprezentujący Jednostkę Wojskową w Hrubieszowie, pani mjr Anna Weremij – Komendant PSG w Kryłowie oraz pan Paweł Wojciechowski – Sekretarz Miasta Hrubieszowa. Oprawę muzyczną przygotował zespół „Na granicy”. 

Uroczystości towarzyszyła wystawa tablic poświęconych historii bitwy na Monte Cassino, a w szczególności bohaterom pochodzących z  Ziemi Hrubieszowskiej tj. p. por. Józefowi Dańczukowi, p. por. Józefowi Musiałowi, sierż. Kazimierzowi Belinie, st. saperowi Bogdanowi Majerskiemu, szer. Michałowi Jędruszczakowi, st. sierż. podchor. Wincentemu Kozarczukowi.

Pani dyrektor Edyta Kucharska przywitała zaproszonych gości, po czym minutą ciszy uczczono pamięć naszych bohaterów.

Następnie zabrał głos przedstawiciel Hrubieszowskiego Klubu Kolekcjonerów pan Mieczysław Zapała, który przedstawił historię powstania i szlaku bojowego Armii dowodzonej przez gen. Władysława Andersa.

Uczniowie słuchający prelekcji poznali również historię poszukiwań mogił hrubieszowskich żołnierzy walczących na Monte Cassino. Harcerze z naszej szkoły byli świadkami tworzącej się nowej karty historii, gdyż  uczestniczyli w odsłonięciu pomnika st. sierż. podchor. Wincentego  Kozarczuka, który był mieszkańcem naszej dzielnicy i jest pochowany na parafialnym cmentarzu.

Bardzo wzruszającym momentem podczas tej uroczystości było odśpiewanie z zespołem “Na granicy” pieśni “Czerwone maki na Monte Cassino”, która powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944r., czyli na kilka godzin przed  zdobyciem klasztoru.

Była to niezwykła lekcja – “żywa historia“ opowiadająca nie tylko o szlaku bojowym Armii Andersa, ale też o ludziach poszukujących śladów hrubieszowskich bohaterów, zabiegających również o to, aby pamięć o żołnierzach walczących na Monte Cassino trwała wiecznie.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie, zespołowi „Na granicy” za piękną oprawę muzyczną, a prowadzącemu prelekcję za przygotowaną wystawę oraz podarowane szkole pamiątkowe tablice. Była to lekcja patriotyzmu tym cenniejsza, gdyż odbyła się w Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

źródło, tekst i fot.: SP nr 1

 


 

Więcej zdjęć:

http://www.sp1.hrubieszow.info/kronika-2/kronika-20182019/w-holdzie-bohaterom-bitwy-spod-monte-cassino/