Jesień Plastyczna 2012

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie ogłasza konkurs plastyczny „Najciekawsza praca roku” w ramach corocznej imprezy JESIEŃ PLASTYCZNA – HRUBIESZÓW 2012.

Reklamy

Hrubieszowska Jesień Plastyczna to coroczna konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej. Jesienna ekspozycja umożliwia debiut wystawienniczy, ocenę prac przez komisję artystyczną i publiczność, integruje twórców z różnych środowisk. Jest prezentacja różnych form i technik plastycznych. Każda praca ubiega się o miano NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy plastycy, absolwenci liceów plastycznych, studenci wyższych uczelni z wyjątkiem Akademii Sztuk Pięknych.

Należy złożyć lub przesłać do 30 września br. co najmniej  dwie prace na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury. Prace muszą być wykonane w ostatnich dwóch latach, oprawione w listwy, ramy, passe-partout oraz opisane : imię i nazwisko, tytuł i wartość pracy. Format i technika dowolna.

W konkursie biorą udział również prace powstałe na XXXIV Plenerze Malarskim organizowanym przez Hrubieszowski Dom Kultury w bieżącym roku.

Komisja artystyczna powołana przez organizatora dokona rozstrzygnięcia konkursu, przyzna nagrody pieniężne  i wyróżnienia rzeczowe.

Komisja dokona wyboru prac do wystawy.    

                      

Główna nagroda

NAJCIEKAWSZA PRACA 2012 ROKU ufundowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz pozostałe nagrody: Starosty Hrubieszowskiego, Wójta Gminy Hrubieszów, Dyrektora  Hrubieszowskiego Domu Kultury  zostaną  wręczone  w  listopadzie  br. podczas  inauguracji  JESIENI  PLASTYCZNEJ w  Hrubieszowskim  Domu  Kultury.

Prace nagrodzone ,wyróżnione i pozostałe zostaną zwrócone autorom po zakończeniu wystawy tj. ok.15 grudnia 2012r.

Organizator zastrzega sobie reprodukowanie prac w katalogu bez uiszczania honorarium.

Organizator zabiega o dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

 

Szczegółowych informacji udziela :

Komisarz wystawy: Andrzej Marut, Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów, Tel. 084 696 26.