Jesień Plastyczna 2015 – konkurs na Najciekawszą Pracę Roku

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie ogłasza konkurs plastyczny Najciekawsza Praca Roku w ramach corocznej imprezy Jesień Plastyczna – Hrubieszów 2015.

Reklamy


Hrubieszowska Jesień Plastyczna to coroczna konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej.

Jesienna ekspozycja umożliwia debiut wystawienniczy, ocenę prac przez komisję artystyczną i publiczność, integruje twórców z różnych środowisk.

Reklamy

Jest to prezentacja różnych form i technik plastycznych. Każda praca ubiega się o miano NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy plastycy, absolwenci liceów plastycznych, studenci wyższych uczelni.

Należy złożyć lub przesłać do 15 września br. co najmniej dwie prace na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury. Prace muszą być wykonane i oprawione w listwy, ramy, passe-partout oraz opisane : imię i nazwisko, tytuł i wartość pracy. Format, technika i temat pracy dowolny.

W konkursie biorą udział również prace powstałe na XXXVII Plenerze Malarskim organizowanym przez Hrubieszowski Dom Kultury w bieżącym roku. 

Komisja artystyczna powołana przez organizatora dokona rozstrzygnięcia konkursu, przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia rzeczowe. Komisja dokona wyboru prac do wystawy.

Główna nagroda NAJCIEKAWSZA PRACA 2015 ROKU ufundowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz pozostałe nagrody: Starosty Hrubieszowskiego, Wójta Gminy Hrubieszów, Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury – zostaną wręczone w listopadzie br. podczas inauguracji JESIENI PLASTYCZNEJ w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Prace nagrodzone, wyróżnione i pozostałe można odebrać do 15 grudnia 2015 r. Po tym terminie przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie reprodukowanie prac w katalogu bez uiszczania honorarium. Organizator zabiega o dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Szczegółowych informacji udziela Komisarz wystawy – Andrzej Marut, Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów, tel. 084 696 2615, fax. 084 696 4744.