Jesień Plastyczna – Hrubieszów 2007

W dniu 27 października 2007 roku o godzinie 15.00 odbyła się inauguracja Jesieni Plastycznej – Hrubieszów 2007 pod patronatem medialnym Dziennika Wschodniego oddział w Zamościu.

Reklamy

Jesień Plastyczna – to cykliczna impreza sumująca roczną działalność plastyczną w Hrubieszowskim Domu Kultury, która cieszy się ogromną popularnością wśród plastyków i miłośników sztuki. Na wystawie znalazły się prace powstałe na XXIX Plenerze Malarskim w Krasnobrodzie w br. oraz prace złożone na konkurs NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU.

Ogółem na konkurs wpłynęło 135 prac 43 autorów.

24 września komisja konkursowa pod przewodnictwem artysty malarza Zygmunta Jarmułka ze Szczebrzeszyna dokonała oceny wszystkich złożonych na konkurs prac. Wytypowała 3 nagrody i 5 wyróżnień.

Podczas inauguracji nagrodę główną Burmistrza Miasta Hrubieszowa otrzymała Renata Szuryga ze Świdnika. Nagrodę wręczył wiceburmistrz Marek Bartkowiak oraz Alfred Przybysz – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury Sportu Urzędu Miasta Hrubieszowa. Nagrodę Starosty Hrubieszowskiego otrzymała Ilona Filip-Bobrowska z Lublina. Nagrodę wręczył Dariusz Czujkowski – Naczelnik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Nagrodę Wójta Gminy Hrubieszów otrzymał Ryszard Wiech z Hrubieszowa. Nagrodę wręczył w imieniu Wójta Zbigniew Kowalczyk. Wyróżnienia laureatom konkursu dla Bożeny Czerskiej z Lublina, Edwarda Przepiórki z Hrubieszowa, Magdaleny Sielickiej z Nieledwi, Adama Flaka z Hrubieszowa, Katarzyny Poziomkowskiej z Hrubieszowa wręczyła Emilia Feliksiak – dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Imprezę poprzedził pokaz „strachów polnych” z grupy GAMA HDK w osobach Ewy Pachniewskiej i Marty Kowalskiej. Całość uświetnił koncert grupy teatralnej „Acrimonium” i „Arlekino” działających przy HDK. Zaprezentowano wiersze Don Adalberto z najnowszego tomiku „Ogrody milczenia” oraz utwory muzyczne w opracowaniu i znakomitej aranżacji Marcina Maciejewskiego i Tomasza Woźniaka. Wokal – Magdalena Obszańska, Jagoda Dąbek, Basia Marut i Marcin Maciejewski. Wystąpili również: Anna Szewczuk, Dominika Komza, Tomasz Srokowski i Tomasz Woźniak.

Koncert przygotowały Maria Marut i Ewa Watras. W konkursie publiczności, prowadzonym przez Barbarę Smal, zwyciężył Andrzej Marut , który otrzymał największą liczbę głosów. Nagrodę otrzymała również Ewa Watras, która brała udział w konkursie. Nagrodę publiczności ufundował Dziennik Wschodni oddział w Zamościu. W imprezie wzięło udział około 80 osób.

zobacz zdjęcia >>